“Deze materialen bevatten de volledige grondbeginselen van het enige spel in het universum waarbij iedereen wint. Het triomfantelijke spel van het leven zelf.”

– L. Ron Hubbard

De Materialen van Dianetics en Scientology
Een Introductie

We zijn zeer rijk aan materialen, aan resultaten en aan potentiële toekomst. Door onze zwaarste tijden zijn we heen gekomen. Tot in onze meest rooskleurige tijden expanderen we.
– L. Ron Hubbard


Ter vervulling van deze woorden, en wel letterlijk, kwam het Gouden Tijdperk van Kennis. Het is gebaseerd op het feit dat de Scientology Brug bestaat uit training, auditing en kennis, waarvan kennis de belangrijkste is. Het is verder gebaseerd op het feit dat Scientology bestaat uit materialen die een chronologische weg van onderzoek en ontwikkeling vertegenwoordigen. Maar omdat voorheen slechts een deel van die materialen beschikbaar was, bezaten Scientologists geen route naar volledig begrip van die weg. Er was geen manier waarop men zelfs maar begrip kon verkrijgen van hoe de verschillende materialen met andere materialen in verband stonden – hoe boeken zich verhielden tot lezingen, of hoe één serie lezingen tot een andere in verband stond. Bovendien bestond er geen manier om onderscheid te maken tussen verschillende soorten materialen – tussen lezingen voor het publiek en lezingen voor professionele auditors.

Dus bleven Scientologists achter met wat L. Ron Hubbard passend beschreef als een “nauwe kijk” op Scientology, een kijk die de meerderheid van materialen negeerde.

En zo kwam het tot wat hij reeds lang had geadviseerd: een Leidraad voor Materialen met een allesomvattend overzicht.

Het is precies wat de titel inhoudt: een allesomvattende leidraad voor de Dianetics en Scientology materialen – wat die materialen elk op zich vertegenwoordigen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Wat dat betreft was de Leidraad voor Materialen inderdaad de sleutel tot het begrijpen van de samenhang van de materialen van Dhr. Hubbard en vormde als zodanig de achtergrond waartegen het Gouden Tijdperk van Kennis zich ontvouwde.

Nogmaals, het Gouden Tijdperk van Kennis is het langstdurende en meest omvattende programma in de geschiedenis van Scientology – meer dan 25 jaar van onderzoek, herstel, restauratie en verificatie. Dit omvatte projecten om alle bestaande manuscripten en opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard te lokaliseren – wat betekende dat het nodig was al die locaties te doorzoeken waar hij schreef en/of lezingen gaf. Voor het Gouden Tijdperk van Kennis was er ook een project van twee miljoen man-uren nodig om de puurheid van de materialen zeker te stellen: dat transcriptiefouten in gedicteerde uitgaven/boeken gecorrigeerd werden, dat redactionele toevoegingen geschrapt werden en dat elke bladzijde inderdaad overeenkwam met het origineel – tot aan de laatste komma. En om er op zijn minst een idee van te krijgen: afgezien van gewijzigde interpunctie en verminkte tekst zoals die door stenografen ingevoegd was, openbaarde zorgvuldig onderzoek dat er volledige passages uit de Fundamentele Scientology Boeken weggelaten waren en hele hoofdstukken in de verkeerde volgorde zaten. Daardoor was volledig conceptueel begrip onmogelijk, ongeacht hoe zorgvuldig die boeken ook werden bestudeerd, de woorden werden opgehelderd en de concepten werden gedemonstreerd.

Maar er kwam nog veel meer bij kijken. Veel erger dan de uitdaging van het verifiëren van teksten was het schijnbaar onoverkomelijke probleem van het restaureren van geluidsbanden. Om precies te zijn, onder de 3000 lezingen die Dhr. Hubbard sinds 1950 gaf, waren talrijke opnames op banden die aan het vergaan waren en op fragiele was-diskettes, die niet waren beluisterd sinds hij die lezingen oorspronkelijk had gegeven.

Bovendien dreigde elke poging om zulke opnames te kopiëren de lezing volledig te vernietigen. Er waren ook opnames vol met elektronische storing – gesis, geknetter, knallen en statische elektriciteit – waardoor hele passages grotendeels niet te ontcijferen waren. Dientengevolge waren vele lezingen door elkaar gehaald, wat op zichzelf het pad van onderzoek en ontwikkeling van Dhr. Hubbard verduisterde.

In antwoord hierop werd de gehele lezingenbibliotheek van L. Ron Hubbard volledig gerestaureerd – iets dat alleen mogelijk was doordat ingenieurs de 21e eeuwse digitale techniek tot het uiterste verbeterden. Alle toonaarden, volledige helderheid, complete transcripties bij de lezingen en verklarende woordenlijsten, zelfs de ambiance van de ruimten waar hij oorspronkelijke zijn lezingen gaf – dit alles is nu tot leven gekomen in het Gouden Tijdperk van Kennis.

Met de volledige nalatenschap van alle materialen van Dhr. Hubbard in handen, kwam de volgende kolossale taak van het wereldwijd beschikbaar maken van deze materialen. Het bleek al net zo’n ontmoedigende taak te zijn, aangezien geen enkele conventionele uitgever, drukker of CD-fabrikant aan onze eisen voldeed – niet met 3000 afzonderlijke lezingen in de bibliotheek en een catalogus van zijn boeken voor lezers in een van de vijftig talen. Het vereiste zelfs een compleet nieuwe strategie van afdrukken, persen en distributie. Die strategie is nu verwezenlijkt in ’s werelds grootste interne digitale uitgeverijen: Bridge Publications in Los Angeles en New Era Publications in Kopenhagen – beide van de Scientology Kerk. Gezamenlijk voorzien deze organisaties in boeken en lezingen op een waarlijk wereldwijde schaal (of het nu 500 exemplaren zijn voor een net beginnende Scientology gemeenschap of vele miljoenen voor Amerika). Daar komt nog bij dat de materialen van L. Ron Hubbard in bijvoorbeeld Vietnamees of Swahili nu met dezelfde efficiëntie en met dezelfde kosten worden geproduceerd als een Engelse editie van Dianetics. Het nettoresultaat: Dianetics en Scientology materialen zijn nu toegankelijk voor bijna iedereen en voor een prijs die zelfs nog lager is dan in 1950.

De materialen van Dianetics en Scientology vertegenwoordigen zowel de fundering van De Brug naar Totale Vrijheid alsook de totaliteit aan kennis die voor vrijheid vereist is. Ze betekenen ook de triomf van de Technologie van Dhr. Hubbard en alle achtergronden van zijn technische ontwikkeling. Verder (en dat is een triomf op zich) bezit je nu het geheel van deze materialen en die onthullen letterlijk voor eeuwig de geheimen van dit universum. Derhalve is het enige dat overblijft dat we deze woorden van L. Ron Hubbard in vervulling brengen:

Er zijn uitzichten waar je nooit van gedroomd had, er zijn vreugdes die zelfs nooit bekend waren, er zijn gloriën die geen enkele glorie in het verleden ooit overtrof. Deze wachten op jou, maar alleen als je mijn nalatenschap accepteert en helpt om deze dingen tot stand te brengen. – L. Ron Hubbard