Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

16e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

16e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

16e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Ondanks dat er een publieke controverse was ontstaan over de radioactieve neerslag, wat geen enkele “expert” je onthuld zou kunnen hebben was de geschiedenis ervan op het gehele tijdspoor. En, daaruit volgend, had niemand iets kunnen zeggen over de werkelijke dreiging. Zoals L. Ron Hubbard onthulde: “ ‘Je kunt het niet zien. Je kunt het niet voelen. Je kunt niet…’ Dit zijn de engrammatische zinnen die achter het hele effect van straling zitten.” Dus meteen na het Congres over Anti-Straling, waar hij ervoor waarschuwde dat een stijgende hoeveelheid gemeten straling gelijk stond aan een toegenomen moeilijkheid van cases, riep hij de 16e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden bijeen, om dringend een auditing oplossing te onderwijzen van werkelijk historische afmetingen: “In deze ACC gaan we het hebben over Communicatie, Controle en Hebbendheid. Dat is alles waar we het over gaan hebben.” Hier vind je de lezingen waar Dhr. Hubbard een technische doorbraak introduceerde – en demonstreerde in een live auditing sessie – die qua belang vergeleken kon worden met ARC, die de barrières verwijderde op de weg naar het op brede schaal Clear maken van mensen. Bedoeld als een fundamentele auditing methode op de weg naar Clear en OT, markeerde de CCH een nieuwe lagere gradiënt om toegang te verschaffen tot elke case. Bovendien stond L. Ron Hubbard op het punt om hetzelfde te doen voor auditors met een serie revolutionaire trainingsprocedures, afgeleid van het materiaal van de ontdekkingen van CCH.

Lees Meer
koop
$475 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 40

Meer over 16e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Het doel van deze procedure is de preclear vanaf het laagste punt waarop preclears kunnen worden bereikt rechtstreeks naar het hoogste punt te sturen waar een preclear naartoe kan worden gebracht. Daarom is het bereik van Procedure CCH veel groter dan dat van welke auditingprocedure ook die ooit uitgegeven is.– L. Ron Hubbard

Toen 1957 aanbrak vertoonden de spanningen tussen de Westerse grootmachten en de Sovjet Unie geen tekenen van afname. De minister van defensie van de Sovjet Unie kondigde aan dat Rusland chemische en biologische wapens toe zou voegen aan het immense atoomwapenarsenaal dat Rusland al had. President Eisenhower van de VS, die had aangezet tot een toename van de Amerikaanse atoomwapens, begon 1956 met een ongeevenaarde aankondiging aan het Amerikaanse Congres dat kost wat kost de groei van het communisme in het Midden-Oosten moest worden voorkomen, inclusief militair ingrijpen. Dit terwijl het Amerikaanse atoomagentschap bleef volhouden dat het testen van atoomwapens geen bedreiging vormde voor de bevolking.

Als de gevaren van straling al niet begrepen waren, ze waren zeker onderwerp van hooglopende discussies. In die periode rapporteerde een artikel in het blad National Geographic, waarin een verslag van een ooggetuige was opgenomen van een kernexplosie in de Nevada woestijn: “Binnen 24 uur kon deze onzichtbare radioactieve deeltjes spuwende wolk, nagespoord worden via Utah, Colorado, Kansas, Missouri tot aan zuidelijk Ohio toe.”

Onzichtbaar waren die deeltjes zeker, maar zoals onderzoekingen van L. Ron Hubbard hadden onthuld, vormt juist de onzichtbaarheid ervan, hun grootste dreiging. Want wat geen van die overheidsexperts had kunnen uitleggen, was de geschiedenis van straling op het gehele tijdspoor. Terwijl de heer Hubbard praat staat de naald in het midden. Hubbard onthulde:

“Je kunt het niet zien. Je kunt het niet voelen. Je kunt het niet... Dit zijn de engrammatische zinnen die achter het hele effect van straling zitten.”

Bovendien, wat het effect ervan op een wezen betreft:

“Kijk, wat gebeurt er dan als iemand zijn toekomst verliest? Hij krijgt het benauwd in het heden. Hij zegt: "Er is geen tijd" en tjonge, dat is afschuwelijk dicht bij de waarheid. Zijn hebbendheid is daarom enorm gereduceerd. Als gevolg daarvan heeft hij geen voordeel van de tegenwoordige tijd, zelfs niet als hij daarin terecht komt. Waarom? Omdat hij geen toekomst heeft!

En het hele onderwerp straling zit vast in dat idee van geen toekomst.”

Als antwoord op een dreiging van een urgentie die werkelijk wereldwijd was, riep L. Ron Hubbard in de laatste dagen van december 1956 op tot het Anti-Stralings-Congres, waarin hij Scientologists erop attent maakte dat de toename van case-moeilijkheden sinds 1950, parallel had gelopen met de oplopende hoeveelheden straling in de atmosfeer. Vervolgens stortte hij zich, vlak na dat Congres, namelijk 2 januari 1957, op herstelacties, die al even urgent waren - met name de 16e Amerikaanse Theorie en onderzoekscursus voor Gevorderden die geleverd werd in de Scientology Moederkerk, 19th Street, nummer 1812, Washington DC.

En terwijl Dhr. Hubbard zich voorheen primair had toegespitst op het ontwikkelen van processen die andere auditors dan hijzelf zouden kunnen toepassen om cases te kraken, verdubbelde hij nu zijn aandacht op het nog dieper doordringen tot de cases zelf.

Het resultaat was een doorbraak waarvan het belang, toen en bij alles wat erop volgde, nauwelijks overschat kan worden. Want zoals hij zei:

“We hebben dus het toegangspunt tot een case gevonden en dat is hebbendheid. En we hebben de manier gevonden waarop dat op iemand overgebracht kan worden, en wel door middel van controle en communicatie – vandaar CCH.”

Het was een ontdekking waarvan de invloeden zich ver uitstrekten voorbij de wereld van 1957. Want als Dhr. Hubbard bij zijn research al voor een deel gedreven werd door de noodzaak om de expansie van Scientology te versnellen in het zicht van een mogelijke holocaust, was wat hij nu ontsluierde een auditingdoorbraak die duizelingwekkende mogelijkheden met zich meebracht. Die CCH’s zouden namelijk al gauw een cruciaal onderdeel worden van de Clearing Procedure en in het vervolg hun plaats innemen als een fundamentele reeks processen die auditors van New York tot Tokio in staat stelden om preclears omhoog te brengen naar Opererende Thetan.

Terwijl hij zich met deze vorderingen bezighield, liet hij tegelijkertijd een groot aantal daarmee samenhangende ontwikkelingen zien waarmee herstel gebracht kon worden van het vermogen van de preclear om te confronteren en te als-issen. Dat hield onder andere in:

  • Bekwaamheid – hoe de bekwaamheid van de preclear altijd al aanwezig is, en de auditor het vermogen van de preclear vergroot om die bekwaamheid tot uiting te brengen;
  • Obnose – de definitie en de mechanische aspecten ervan, de rol die observeren speelt bij communicatie en de rol van de auditor om de preclear zover te krijgen dat hij confronteert wat er te confronteren valt;
  • Goede Controle – wat het behelst, hoe je het bereikt en waarom het een onlosmakelijk deel is van het herstel van de preclear;
  • De Realiteitsschaal – hoe die werkt, wat het verband ervan is met hebbendheid en een gedetailleerde beschrijving van de verschijnselen van elk punt van die schaal;
  • Gezichtsvermogen – een thetan kijkt niet door zijn ogen maar door gouden schijven vóór ze, en wat de achteruitgang van het gezichtsvermogen te maken heeft met confronteren;
  • De Structuur van Valstrikken – hoe die in verband staan met de bereidheid om te dupliceren en te confronteren;
  • De Overt-motivator-volgorde – de theorie die eraan ten grondslag ligt en hoe die verloopt volgens de bewegingswetten van Newton;
  • Zijndheid – hoe de weg naar zijndheid bestaat uit een steeds groter wordend vermogen om controle uit te oefenen op het lichaam.

Toen de CCH’s uitgebracht werden, had Dhr. Hubbard de sluier opgelicht van een nieuw tijdperk van auditing, en had hij de weg geplaveid om op grote schaal Clears te maken. En zelfs toen de auditors vanuit die 16e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden uitwaaierden over de Verenigde Staten om alles wat ze geleerd hadden toe te passen en door te geven aan anderen, was L. Ron Hubbard nog bezig een serie procedures te ontwikkelen die afgeleid waren van dezelfde materialen als die van de ontdekking van de CCH’s – procedures die al gauw een revolutie teweeg zouden brengen in de training van auditors.

« ACC Lectures