Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

22e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

22e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

22e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Nu de clearing technologie was ontwikkeld, evenals de methoden om auditors te trainen in het gebruik ervan, kraakten HGC’s de ene case na de andere. Het tijdperk van onveranderlijke en uniforme resultaten was aangebroken. Zoals L. Ron Hubbard vertelde tijdens het 22e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden: “We hebben gewoon niet alleen een route in kaart gebracht voor het leven, zodat iemand het onder controle kan houden, maar we hebben ook een route in kaart gebracht door de gegevens die we over het leven hebben ontdekt, zodat je iemand redelijk snel kunt redden”. Vanuit dat gezichtspunt had hij besloten om nu de deuren te openen voor nieuwe mensen. En met een exacte cursus om ze welkom te heten, die volledig werd gepresenteerd tijdens het Anatomie van het Menselijk Verstand Congres, kwam ook de exacte sessie om ze te auditeren. Meer specifiek, een Model Sessie, waar Dhr. Hubbard instructies geeft over het allereerste script. Hier zijn de gegevens die van zo’n enorm belang zijn, dat hij auditors vertelde dat het “hot, hot, hot!” was.En met het doel in gedachten om superlatieve professionals te maken, voorzag hij in gedetailleerde instructies voor alles, van tegenwoordige-tijdsproblemen en waarom ze de preclear realiteit ontzeggen op het gehele tijdspoor, tot de volledige mechanismen van de reactieve bank. En wat het belang ervan betrof, Dhr. Hubbard gaf opdracht aan al die case-krakende HGC’s om het te bestuderen.

Lees Meer
koop
$125 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 10

Meer over 22e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

"Maar wanneer je overgaat op een Formule, dan ga je te werk aan de hand van de Modelsessie, volgens het boekje. En dat zul je in je hoofd moeten stampen, en zelfs nog veel beter dan je ooit de Tien Geboden hebt geleerd, want een mensenleven kan afhangen van het script van de Modelsessie.– L. Ron Hubbard

Het was januari 1961 en Dhr. Hubbard’s programma voor Research en Ontwikkeling, de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, stevende inmiddels naar een einde en naar een hoogtepunt dat nooit tevoren voor mogelijk was gehouden. Want nu hij de procedures had ontwikkeld om ieder wezen tot aan Clear te auditeren, had hij ook de procedures ontwikkeld voor het trainen van alle auditors in de toepassing van die technologie. En daarmee had hij bijna in een oogwenk zijn aandacht op de laatste en meest cruciale stap gericht. Het bleek namelijk duidelijk dat de enige overgebleven hindernis om ieder wezen vrijheid te laten bereiken, er eigenlijk alleen nog maar uit bestond dat men het niet te baat nam. Vandaar de technologie van Presessiën om het voor elk wezen duidelijk te maken en hem in sessie te brengen (Londen Congres over Disseminatie en Hulp). En toen die technieken in de praktijk waren gebracht bij het toepassen vanauditing (de 1e Saint Hill Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden), hield dat echt een nieuw niveau in - cases werden één voor één gekraakt en er brak een tijdperk aan van onveranderlijke en eensluidende resultaten. Zo kwam het dus dat L. Ron Hubbard nu de “hendel over kon halen” ten aanzien van disseminatie en hij de poorten kon openen om nieuw publiek Scientology binnen te laten stromen. Met een exacte koers die er moest worden gevolgd (Anatomie van het Menselijk Verstand Congres) stond hij op het punt om dat publiek bij aankomst precies de juiste sessie voor te schotelen. En dat was niet alleen maar iets dat toepasbaar was op een bepaald proces, maar dat was, beter gezegd, de procedure voor iedere sessie.

Met name op 2 januari 1961 in Washington DC, en aan het begin van de 22e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, zou LRH nu les gaan geven over het eerste script dat ooit geschreven was voor een “Modelsessie”. Dat waren zulke cruciale gegevens, dat hij de studenten aan de 22e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden verteld had dat hij niet wilde dat ze die dingen van buiten leerden. Nee – hij wilde dat ze het “van binnenuit” leerden. En inderdaad zouden die auditors tot op het bot worden uitgetest, want, met dat script in handen, bestond er geen enkel excuus meer om die exacte technologie niet volledig exact toe te passen.

“Een Modelsessie moet perfect zijn. Als iemand deze Eenheid verlaat zonder dat hij van begin tot eind een perfecte sessie kan doen, dan zal ik hem verzoeken zijn thetan in te leveren. Je hoort het goed. Behoorlijk belangrijk.

Het script is belangrijk. Je bent er zo aan gewend dat de auditingopdracht exact is, dat je niet in de gaten hebt dat het script exact moet zijn, zie je. Zorg dat je het onder de knie krijgt.

En met het doel om uit die 22e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden een heel nieuwe lichting auditors voort te brengen die iedere case konden kraken en Clear konden maken, gaf hij gedetailleerde instructie om van elk van hen een meester te maken in auditingtechnologie. Van de geschiedenis, het doel en het gebruik van de E-meter, vooral met betrekking tot de toonarm en naaldreacties, tot aan de mechanische aspecten van de reactieve bank, tot aan tegenwoordige-tijdsproblemen en waarom een preclear daardoor realiteit op het tijdspoor van voor dit leven wordt ontzegd – hier was echt een veelomvattende activiteit met alles wat een auditor nodig had om stabiele case-vooruitgang tot stand te brengen en om cases vooruit te helpen tot aan Clear:

  • Formule, Presessie, Regime – wat elk daarvan doet en het verband tussen die drie;
  • Hebbendheidproces – hoe je daarop moet testen, en het doel ervan om de pc in het heden te stabiliseren;
  • Tegenwoordige-tijdsproblemen – hoe zij realiteit verhinderen ten aanzien van het tijdspoor van voor dit leven;
  • Vergetendheid – hoe zoiets bestaat uit een achterhoudsel voor jezelf;
  • Overts en Achterhoudsels – een beschrijving van het exacte mechanisme, en hoe Overt/Achterhoudsel werkt als Hebbendheidproces;
  • Presessie 37 – wat deze doet en hoe die wordt geauditeerd;
  • Hulp – hoe het wordt gebruikt en waarom het de laagste trede is op de ladder van geestelijke gezondheid;
  • Dianetics Assisten – hoe die worden gebruikt bij Presessies.

Toen de vaardigheid van die auditors werd toegepast op cases die maar traag vooruitgingen, werd het verschil in termen van versnelde vooruitgang het best gekarakteriseerd door het commentaar van L. Ron Hubbard zelf dat al die cases nu “vooruitschoten als opgeschrikte gazellen”. Om het belang van die lezingen duidelijk te maken, maakte Dhr. Hubbard ze verplichte kost voor elke HGC om cases te kunnen kraken.

« ACC Lectures