Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

4e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

4e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

4e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

“Iedere keer dat we een moeilijkere case op kunnen lossen, zien we dat een makkelijkere case sneller oplost.” Met als doel het oplossen van alle cases, had Ron een doorbraak gemaakt die kon worden beschreven met een enkel krachtig woord – Zijndheid. Wat er op volgde was een gloednieuw LRH gegeven over Zijndheid Auditing, wat een preclear in staat stelde om alles te zijn of te ont-zijn. Hier is de sleutel om de neergaande spiraal te stoppen en om een wezen van Dwangmatige Zijndheid tot Zelfgedetermineerde Zijndheid de brengen - en recht omhoog naar Wetendheid. Maar niet minder belangrijk waren de trainingsdoorbraken, met studenten die niet alleen leerden wat te auditeren, maar ook waarom, en een auditor trainingsaanpak die geen enkele ACC student had kunnen verwachten. In plaats van de instructie van theorie bracht Ron de gegevens over door middel van het auditeren van de groep. Dit betekende 48 sessies over onderwerpen zoals de Tweede Drijfveer, verbeelding, het veranderen van ideeën, exteriorisatie en eigendom. En met een meter, de E-AR-400, om de basismetabolisme-test te demonstreren, verklaarde Ron de relatie tussen thetan en lichaam betreffende metabolisme, en studenten controleerden hun metabolisme op de E-AR-400 voordat de groepsessies begonnen. Toen de 4e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden werd beëindigd, gingen zo’n 30 auditors meteen in het veld aan het werk, en creëerden wonder na wonder met de toepassing van deze LRH doorbraken.

Lees Meer
koop
$800 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 74

Meer over 4e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Ik probeer wat mensen te trainen die voldoende begrip hebben van wat het leven inhoudt, van het beleven van het leven zelf, zodat ze resultaten kunnen bereiken omdat ze het gewoon begrijpen en niet omdat we een grote kaart moesten uittekenen. En niet omdat we een heleboel processen hebben waar we iemand bij kunnen vertellen: “Als je dit bepaalde spoor van spelen nu maar van hier tot daar als proces doorloopt, dan zal het met je preclear wel beter gaan.”– L. Ron Hubbard

Het was 15 februari 1954 en Ron stond op het punt een Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden te leveren die zijn weerga niet kende. Door de grote vooruitgang van de technologie en de hevige opwinding die door de wonderlijke resultaten door afgestudeerden in het veld teweeg waren gebracht, kon aan de verzoeken om deelname bijna niet tegemoet worden gekomen.

De 3e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden was zojuist voltooid en terwijl de Hubbard Association of Scientologists nu in Phoenix, Arizona, een permanente basis had gevestigd, nam Ron nauwelijks een pauze voordat hij drie dagen later op North 3rd Street 616 de 4e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden begon. Met een uit miljarden preclears bestaande planetaire bevolking, bleef zijn kernpunt als voorheen: het vinden van een lagere gradiënt voor het trainingsniveau, waardoor elke auditor in staat zou zijn elke case te behandelen en een lagere gradiënt van auditeertechnieken te vinden zodat zelfs “onmogelijke” cases door elke auditor konden worden gekraakt.

Met alleen dat doel had LRH al een andere cruciale doorbraak gemaakt, die in een enkel krachtig woord is bevat, dat toch veel vertakkingen heeft – Zijndheid.

“Je laat dingen ontstaan door je eigen zijndheid. Als je maar bereid bent om genoeg zijndheid te hebben om het zijndheid te schenken, dan zie je dat mert-universum daar goed genoeg.”

Daarop volgden gloednieuwe gegevens van LRH over hoe je met Zijndheid Auditing bij de preclear zijndheid kan herstellen – processen die een preclear in staat stellen van alles te zijn of niet te zijn.

“Het vermogen bestaat om op een zelfgedetermineerde, zekere manier dingen te zijn. Dat is één soort zijndheid. Iedereen kan voordeel hebben bij het puur op een zelfgedetermineerde basis doorlopen van deze auditing. Hij krijgt een grote zekerheid dat hij dit en dat en wat anders kan zijn. Voordat je het weet, is hij steeds vrijer om de omgeving waar te nemen, om in de omgeving te zijn en heeft hij steeds minder dingen die hij moet bestrijden.”

De doorbraken op het gebied van training waren opnieuw van even grote betekenis. Want LRH wilde de auditors die de 4e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden bijwoonden, veel meer inprenten dan het vermogen om een proces mechanisch uit te voeren (zelfs wanneer die mechanische uitvoering resultaat teweegbracht). Hierbij was het begrip van de auditor cruciaal – dat hij niet alleen wist wat hij aan het auditeren was, maar ook waarom.

LRH bereikte dat door een trainingsbenadering die geen van die studenten van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden kon hebben verwacht. Want in plaats van door zuivere theoretische instructie, auditeerde LRH de groep om de gegevens over te brengen. Dit betekende 48 sessies over onderwerpen zoals de Tweede Drijfveer, verbeelding, het veranderen van ideeën, exteriorisatie en eigendom. Zodoende leerden de studenten doordat ze de processen zelf ontvingen en de resultaten ervan behaalden. Ze kregen daardoor een subjectieve realiteit die hen in staat stelde het door hen geleerde te gebruiken bij het auditeren van anderen.

Voor toekomstig onderzoek waren die groepsauditingsessies in feite zo belangrijk, dat Ron erop stond dat er geen onopgemerkte veranderingen plaatsvonden die een analyse van de case-resultaten konden verdoezelen. In plaats van studenten die een reparatie nodig hadden of gewoon meer auditing wensten zoals gebruikelijk aan een studiepartner te koppelen, richtte Ron daarom zelfs kamers in met nieuw aangeschafte bandrecorders zodat de studenten de opnamen van de Groepsauditing sessies opnieuw konden afspelen en ze opnieuw konden ontvangen – rechtstreeks van LRH.

Na elke reeks groepsprocessen gaf Ron dan een overzicht van de theorie die achter de zojuist door hem gegeven auditing lag. Met name, in zijn legendarische lezing “Wat je Preclear probeert te Doen”, legde hij de basismotivaties van een thetan gedetailleerd uit en hoe de auditor, door ze te begrijpen, de controle over de sessie kon houden.

Maar deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden vertegenwoordigde qua toepassing van de technische vooruitgang nog meer. Want in de eerste lezing instrueerde Ron auditors voor de eerste maal over iets dat tegenwoordig een integraal onderdeel van de standaard auditingprocedure is – een basale metabolisme test. Om de test te laten zien, gebruikte hij een kleine meter, de E-AR-400, terwijl hij uitlegde hoe de relatie tussen de thetan en zijn lichaam het metabolisme beïnvloedt – gegevens die voor elke succesvolle sessie zo fundamenteel zijn dat geen auditor of pc het zonder ze kan stellen. Speciaal voor deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden stond die E-AR-400 in een kamer, zodat elke student voor groepssessies zijn metabolisme kon controleren en/of aanpakken.

En al het bovenstaande vormt maar een fractie van de onbetaalbare gegevens in deze lezingen van LRH, die nu voor het eerst beschikbaar zijn, waaronder:

  • Straightwire – waarom dat het beste proces is dat bij een geëxterioriseerd iemand kan worden geauditeerd;
  • Evaluatie en Invalidatie – hun anatomie, hoe ze verband houden met impact en verlies en de behandeling ervan;
  • Leven – hoe het in zijndheid en communicatie is onder te verdelen;
  • Mate van leven – iemand leeft in de mate dat hij hoop en dromen heeft; en hoe zijn vermogen om de toekomst te postuleren te herstellen.

Toen de 4e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden op 26 maart was afgelopen, gingen zo’n 30 auditors het veld weer in en brachten de door hen verworven auditingvaardigheden geestdriftig in gebruik. De impact van die doorbraken van LRH weerklonk door de Scientology wereld; zelfs voordat de volgende Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden drie dagen later begon, stroomde bij het hoofdkwartier van Ron in Phoenix al het ene wonderlijke succes na het andere binnen.

Om de gemaakte vooruitgang nog eens flink te benadrukken, markeerde deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden ondertussen nog een mijlpaal die echt als de meest historische datum uit de geschiedenis van Scientology geldt: 18 februari en de oprichting van de eerste Scientology Kerk.

« ACC Lectures