Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

5e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

5e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

5e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Iedere voorgaande ACC markeerde een baanbrekende vooruitgang – exteriorisatie, beleven van het leven, zijndheid – maar wat zich op de 5e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden ontplooide was net zo belangrijk. Het had betrekking op universa, of zoals Ron verklaarde: “Het is beter, veel beter voor het individu, om zich op zijn eigen universum te concentreren, dan op het mert universum. Maar dat is als zodanig niet het uiteindelijke antwoord. In die drie universa wordt een evenwicht bereikt en zekerheid van die universa.” De schepper van een universum is zijn “god” en hij die het universum van een ander betreedt is onderworpen aan zijn postulaten en wetten, een gevaarlijke toestand die de meeste preclears treft. Deze ontdekkingen leverden een arsenaal aan technologie op: Gevorderde Cursus Procedure, om het primaire auditing doel te bereiken, dat de preclear van gedachten kan veranderen; SPO 8-D, waaronder een techniek om verstrengelde universa uit elkaar te halen, en Gezichtspunt Straightwire en Zijn, Doen, Hebben Straightwire om een preclear in staat te stellen om elk gezichtspunt in elk universum te tolereren. Al die tijd legde Ron de nadruk op grondbeginselen, en hij gaf beschrijvingen van tijd, ruimte, engrammen, facsimile’s en het staticum, en een hele lezing over hoe je Zelf Analyse auditeert. Hier heb je dan de sleutels om geheimen van universa te ontsluiten en je postulaten uit te laten komen.

Lees Meer
koop
$375 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 33

Meer over 5e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Je eerste taak is het verstand van de preclear te vinden. Als je zijn postulaten effectief wilt laten zijn, dan kun je hem zeker maar beter in een conditie brengen waarbij hij in het universum is en waar zijn postulaten inderdaad effectief zijn.– L. Ron Hubbard

Met de succesvolle voltooiing van de eerste vier theorie en Onderzoekscursussen, stroomden uit het veld steeds grotere aantallen wins binnen. Een preclear die gedeeltelijk doof was, kreeg na slechts een paar auditingopdrachten zijn gehoor terug. Een vrouw die vanwege een zwaar gekwetste voet niet kon lopen, bij wie een arts een hersteltijd van zes weken voorspelde, bezocht in plaats daarvan een auditor en trok er twee dagen later op uit om naar de kapper te gaan. En dan was daar nog de winkelierster die door migraine, verkoudheden, koorts en een heleboel andere kwalen niet tot werken in staat was en op het punt stond de winkel te sluiten toen er een klant binnenkwam. Drie kwartier later had ze de winkel weer heropend en was bezig telefonisch de zaken te regelen – het toeval wilde dat haar klant een afgestudeerde van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden was.

Dus toen Ron op 29 maart 1954 op North 3rd Street 616, Phoenix, aankwam om te beginnen met het 5e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, zat daar een selecte groep auditors verwachtingsvol te wachten. Hun verwachtingen zouden snel volledig bewaarheid worden. Want hoewel elke voorgaande Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden was gemarkeerd met weer een volgende cruciale vooruitgang – exteriorisatie, beleven van het leven, zijndheid – wat hier werd ontvouwd, had zeker zo veel betekenis. Vooral het onderwerp Universa.

En terwijl LRH’s definitie van een universum, namelijk “een compleet systeem van gecreëerde dingen” erg ter zake doende was, was Ron nu de drempel van een nieuwe doorbraak overschreden, door het ontwikkelen en codificeren van auditingtechnieken die gericht waren op het vermogen van de preclear om alle drie de universa rechtstreeks waar te nemen – dat van zichzelf, dat van iemand anders en het fysisch universum. Zoals LRH zei:

“Een doorlopende fixatie op en afhankelijkheid van slechts één universum, terwijl de andere twee universa worden genegeerd, leidt tot duisternis, tot wanhoop, tot nietsheid. Met het fysisch universum is niets mis. Iemand moet niet ophouden met het waarnemen van het fysisch universum, maar hij zou zich er zeker niet op moeten concentreren zodat hij alleen maar daarmee en met de wetten daarvan kan ‘instemmen’. Hij heeft zijn eigen wetten. Het is voor iemand veel, veel beter zich op zijn eigen universum te concentreren dan op het mert-universum. Maar dat is als zodanig niet het uiteindelijke antwoord. In die drie universa wordt een evenwicht bereikt en zekerheid van die universa.”

Zoals die auditors van de 5e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden snel ontdekten, vertegenwoordigde wat Ron hen vertelde een belangrijke doorbraak in hun vermogen cases te kraken. Want zoals LRH onthulde, de maker van een universum is de “god” van dat universum en iemand die het universum van een ander binnengaat, is aan de postulaten en wetten daarvan onderworpen. En dat is nu precies waar het merendeel van hun preclears kon worden aangetroffen – in de universa van anderen.

Ron instrueerde de auditors dus in een arsenaal van technieken waarmee preclears niet alleen de heerschappij in hun eigen universum konden terugwinnen, maar de ruimte van begrip en de ruimte van bewustzijn konden veroveren wat ontstaat door zekerheid wat alle drie de universa betreft.

  • Gevorderde Cursusprocedure – een reeks processen op maat om een belangrijk doel in auditing te bereiken – namelijk de preclear ertoe brengen van gedachten te veranderen;
  • Standaard Procedure van Opereren 8-D (SPO 8-D) – met inbegrip van een techniek om dooreengeweven en verstrengelde universa te scheiden;
  • Gezichtspunt Straightwire en Zijn, Doen, Hebben Straightwire – processen om een preclear in staat te stellen in elk universum alle gezichtspunten te tolereren.

Ondanks de gevorderde aard van deze procedures, benadrukte Ron de benodigde grondbeginselen om hun effectiviteit zeker te stellen, met lezingen die het volgende beschreven:

  • Basisdefinities van Scientology – volledige beschrijvingen van tijd, ruimte, engrammen, facsimile’s en het staticum;
  • Voorkomen van de Auditor – de zijndheid van een auditor en hoe die te bereiken;
  • Zelf Analyse – een volledige lezing “Ontwikkeling en Gebruik van Zelf Analyse”, over hoe de processen in het boek te auditeren, evenals de rol van de voorlaatste lijst om een constant vastzittende naald los te maken;
  • Omslagpunt van een Case – hoe zeker te stellen dat de opdrachten van de auditor zwaarder wegen dan de opdrachten van de engrammen van de pc;
  • Ruimte – wanneer een zware case wordt geauditeerd die weigert beter te worden, moet het probleem aangaande de ruimte van de pc opgelost worden, voordat zijn postulaten kunnen worden aangepakt.

Met de spectaculaire resultaten van deze technische doorbraken werd expansie – het naar anderen brengen – een topprioriteit. Ondanks zijn zware lezingenschema en het razendsnelle tempo waarin het onderzoek werd uitgevoerd, bracht Ron de disseminatie op een hoger plan; er werden duizenden boeken verspreid, de activiteiten in het veld breidden zich uit van Auckland tot Boston en door de talloze verhalen van levens die een goede wending hadden genomen, nam de mond tot mond reclame steeds verder toe.

En naast wat zich op het gebied van organisaties afspeelde, wendde LRH zich ook nog eens rechtstreeks tot het brede publiek. Want ondanks het intensieve schema en tussen de lezingen door, verzorgde Ron tijdens de 5e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden ook nog een reeks radio-uitzendingen van een kwartier over de grondbeginselen van Scientology. Met name zijn legendarische klassieker “Is het Mogelijk om Gelukkig te Zijn?” werd oorspronkelijk als een van die memorabele reeks radiopraatjes uitgezonden. Tegenwoordig vormt dit het eerste hoofdstuk van Scientology: Een Nieuwe Kijk op het Leven – een blijk van de voortgaande effecten van de door Ron tot stand gebrachte technische ontwikkelingen om de toekomstige weg van disseminatie te bepalen.

« ACC Lectures