Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Ron noemde het, “de grootste technische vooruitgang in acht jaar”. Hoewel hij een voorafje gegeven had van die doorbraak tijdens het Londen Clearing Congres, begon het grote avontuur van de toepassing met het 5e Londense ACC. Het was allemaal voortgekomen uit het auditeren van engrammen à la 1947, een techniek die Ron had gebruikt om de eerste Clears te maken, maar die bij andere auditors mislukte. Maar nu de trainingsoefeningen werden gedaan en andere auditors mensen clear maakten, greep Ron terug naar die technieken van 1947, “versoepeld, gedemonstreerd en bewezen in 1958”. Samengevat in een alles omvattend woord – confronteren – kon men met behulp van Scientology engrammen auditeren en zo occlusies op het gehele tijdspoor aan diggelen slaan en waarbij verborgen ervaringspatronen van de preclear aan het licht gebracht werden, de ervaring die nodig was om de case te kunnen oplossen. En vanwege het feit dat Ron een snelle route naar Clear had ontdekt vertelt hij in zijn afsluitende lezing wat de waarde daarvan is voor training: “Jullie weten meer over de anatomie van het verstand dan enige andere groep in Dianetics of Scientology ooit heeft geweten.” En wat het hoogtepunt betrof, dit ACC bevatte alles wat leidde tot het boek Heeft u al eens eerder geleefd?een keerpunt in wereldwijde informatie over vroegere levens en, bovendien verspreidde het een baken van waarheid dat elk individu een spiritueel wezen is.

Lees Meer
koop
$450 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 40

Meer over 5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Het auditeren van engrammen vereist van de auditor meer vaardigheid dan welke andere activiteit dan ook waar hij zich mee bezighoudt. Het vereist gevoeligheid, tact, niet te weerstane kracht, onweerlegbare vastberadenheid – en tegelijkertijd het accepteren van antwoorden. Kortom, het vereist van iemand dat hij zijn zaakjes kent.– L. Ron Hubbard

Het was 27 oktober 1958. Nadat hij eerder die maand naar Londen was gereisd, hield Ron het Londen Clearing Congres, waar hij bekend maakte wat hij als de allergrootste technische vooruitgang in acht jaar beschreef: Het Auditeren van Engrammen in Scientology.Toch was wat hij aan het brede Scientology veld had gepresenteerd, pas het begin van wat hij nu op het punt van technische toepassing zou gaan uitbrengen. Want nu het maken van Clears op brede schaal als gevolg van doorbraken in auditortraining een realiteit was geworden, had Ron ontdekt dat het cruciale component in wat bereikt was, niet de cases op een lagere gradiënt aanpakken was, maar in tegendeel: de deskundigheid van de auditor.

Dus werden 72 leerling auditors uit landen zo ver weg als Duitsland, Griekenland, Israël, Marokko, Zuid-Rhodesië en Australië nu ingeschreven voor de 5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden en verzameld in het auditorium op Fitzroy Street 7, waar ze vol verwachting op de openingslezing van Ron wachtten. En wat ze op het punt stonden te ervaren – en de vaardigheden die ze zouden krijgen – zouden het maken van Clears niet alleen tot een geheel nieuw niveau omhoogbrengen, maar ze ook een ontdekkingsreis bezorgen die ze nog nooit eerder hadden meegemaakt.

Want in de volgende vijf weken zou Ron die auditors instrueren in de exacte toepassing van Scientology technologie op het auditeren van engrammen anno 1947, een techniek die hij in de vroegste dagen van Dianetics had gebruikt om Clears voort te brengen. Hij had deze methode nooit openbaar gemaakt, omdat andere auditors niet in staat waren geweest met de toepassing ervan zijn resultaten te dupliceren. Toch was dat allemaal veranderd.

“De vroegste methode vereiste een auditeervaardigheid die toen niet onderwezen kon worden, maar dat is nu wel mogelijk.”

Met de nu ontwikkelde en in gebruik zijnde trainingsoefeningen en auditors die over de hele wereld Clears maakten, was Ron naar die technieken uit 1947 teruggekeerd, had ze verfijnd en gaf ze uit onder het mom van “in 1958 geverifieerd, gladgestreken en bewezen”. En wat dat betekende is geheel samen te vatten in één enkel woord dat alle details voor het maken van Clears omvat: confronteren.

“De theorie van auditing: de preclear heeft het vertrouwen verloren in zijn vermogen het bestaan en de onderdelen daarvan onder ogen te zien en heeft het moeilijk eraan deel te nemen. Hij zit verstrikt in veel van die dingen die hij niet heeft kunnen confronteren of waarvan hij weerhouden is ze te confronteren of waarvan hij anderen weerhouden heeft ze te confronteren of die niet bestonden. Zijn vertrouwen in het confronteren van gedachte, tijd, het leven, energie, materie en ruimte wordt op gradiëntenschalen verbeterd. De regel is: ‘Vind iets wat de preclear kan confronteren en verbeter dat vermogen’.”

En daarin gelegen was het script voor het grote avontuur van de 5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Want zoals Ron al had voorzien, zou een Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden “als een bom inslaan”. Maar ondanks de dramatische achtergrond was het doel van Ron die auditors van een ruim begrip van elk facet van die nieuwe techniek voor het maken van Clears te voorzien:

  • De Geschiedenis en het Gebruik van de E-meter – hoe Ron de meter ontdekte en hoe hij de Clear-stand voor mannen en vrouwen bepaalde;
  • E-meteruitslagen – het veroorzaken van uitslagen en het gebruik van de meter bij de opsporing van engrammen;
  • Locks – de definitie ervan, hoe de naam ervan tot stand kwam en hoe ze werken;
  • Soorten Plaatjes – bewust gecreëerd, analytisch waargenomen en reactief verborgen en waarom iemands vermogen het leven te confronteren op één lijn staat met zijn vermogen zijn eigen plaatjes te confronteren.
  • Interesse – de gemeenschappelijke noemer van alle engrammen die ervoor zorgt dat ze kunnen worden doorlopen en waarom dat zo is;
  • Datumlocatie – hoe bij het Auditeren van Engrammen datums te vinden.
  • Auditingmethode – de oorsprong van wat als gemuilkorfde auditing bekend zou worden;
  • gehele tijdspoor Verschijnselen van het Gehele Tijdspoor – Ron’s onderzoek van gegevens op het gehele tijdspoor en een compleet nieuwe invalshoek ten aanzien van het beroemde Bijbelverhaal over het splijten van de Rode Zee.
  • Taal – hoe men van een vroeger spoor een taal herwint.

En terwijl die nieuwe technieken zo krachtig bleken dat occlusies van het gehele tijdspoor uiteenvielen – met een compleet patroon van tot nu toe verborgen ervaring, de ervaring die noodzakelijk is om de case op te lossen, die in preclears zichtbaar werd gemaakt – was het allerbelangrijkste dat Ron nu een weg had aangelegd die hij een snelle weg naar Clear noemde.

Nog afgezien van alles wat die Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden qua nieuw niveau van het auditeren van engrammen vertegenwoordigde, was deze cursus ook legendarisch vanwege wat die auditing onthulde. Want hoewel een geloof in eerdere levens toentertijd door het merendeel van de bevolking als de overtuiging van slechts een enkeling werd gezien, vandaag de dag is dat zeker niet meer het geval. Voor het waarom daarvan hoeven we alleen maar te kijken naar waar Ron voor zorgde toen hij aan de Mens een heel gebied van voorheen aan zijn zicht onttrokken ervaring onthulde. Als bewijs daarvan zijn de ervaringen van vorige levens die tijdens die ontdekkingsreizen over het gehele spoor zijn blootgelegd, opgenomen in het boek Heeft u weleens eerder geleefd? En terwijl dat boek na de publicatie ervan voor krantenkoppen zorgde, is de geschiedenis nu van mening dat het een keerpunt markeerde naar iets oneindig belangrijkers, namelijk: de wereldwijde verlichting op het punt van de realiteit op vorige levens en als gevolg daarvan de waarheid dat ieder individu eigenlijk een spiritueel wezen is.

« ACC Lectures