Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Schone Handen Congres

Schone Handen Congres

Schone Handen Congres

Er was een jaar verstreken sinds het laatste congres en in die tijd was er iets nieuws, iets wat werkelijk baanbrekend was. Want toen Ron aankondigde: “Jullie hebben een nieuwe horizon, een nieuwe toekomst”, verwees hij in feite naar de ontwikkeling van moderne auditing die leidde naar de Gradenkaart zelf. Want net zoals hij auditortraining radicaal veranderd had met Trainingsoefeningen (TR’s) had hij nu een gloednieuwe meter ontwikkeld en had hij het gebruik ervan bij auditinggesystematiseerd. En zelfs dat was alleen maar een gedeelte van iets veel groters waar hij aan begonnen was: De Saint Hill Special Briefing Cursus!Bovendien liet Ron er geen twijfel over bestaan dat dit ook een nieuw soort Congres zou worden: “Ik zal me voor jullie absoluut niet inhouden.” En dat deed hij dan ook niet. Want hier is het dat Ron zijn ontdekking van de Goals Problems Mass (GPM) (Doelen Problemen Massa) aankondigde, “Het zijn massa’s van mentale energie die, zou je kunnen zeggen, volledig zijn afgebrand en waarvan niemand zich van de as ervan kan ontdoen”. En dat is nog maar het begin van wat hij onthult over de Doelen Problemen Massa – die zich over 200 biljoen jaar geschiedenis uitstrekt – en dit is de enige openbare lezing die er ooit gegeven is over dat onderwerp buiten de Briefing Cursus. Bovendien hebben we daar wat die ontdekking over het vooruitgaan van cases op ieder niveau onthulde. In feite, zoals Ron ook onthult, had dat helemaal te maken met de ontwikkeling van de E-meter. In één woord – het onderwerp is Achterhoudsels. En wanneer je erachter komt wat die met jouw Bank doen, hoe ze je reikwijdte beïnvloeden, en ja inderdaad, jouw eigen zijndheid – dan zul je je wel tweemaal bedenken om er nog eentje achter te houden. Je zult ook begrijpen waarom dit ook echt het Schone Handen Congres is en waarom het de weg omhoog naar vrijheid is.

Lees Meer
koop
$150 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 9

Meer over Schone Handen Congres

De weg naar de hel – de mens is erg goed in het schilderen van akelige uithangborden die haar richting aangeven.

De weg naar de hemel – de mens is er vaak naartoe gegaan maar nooit gearriveerd – de mens vond veeleer die “andere plaats”.

Maar nu is er een brede weg geopend – in Scientology.

De meter en de proces-controle, gedaan door vaardige auditors, kunnen een vloed van zonden openleggen welke als een waterval vrijkomen totdat de hel is uitgeraasd.

En de dag zal weer dauwdroppels hebben op de ochtendroos.”– L. Ron Hubbard

“Schone handen maken een gelukkig leven”, schreef L. Ron Hubbard in de herfst van 1961. En waar de bezoekers al snel achter zouden komen, was dat de E-meter datgene was wat die handen schoonmaakte.

En hoewel Ron altijd baanbrekende ontwikkelingen aankondigde op Scientology congressen, veroorzaakte het congres dat hij deze keer plande een ongekend groot verwachtingspatroon. Aankondigingen in organisaties promootten het niet alleen, ze stonden erop dat mensen zouden komen: “We willen dat iedere Scientologist in het land dit congres bezoekt – zo belangrijk is het!”

En zo gebeurde het in het Mayflower Hotel in Washington DC, van 30 december 1961 tot 1 januari 1962. Maar wat het congres betekende was veel meer dan een nieuw jaar – het was een heel nieuwe horizon, een nieuwe toekomst voor Scientology:

“Ik heb waarschijnlijk wel het beste nieuws voor jullie, dat ik ooit op een congres heb meegedeeld.”

Maar met die eerste inleidende woorden werd het al snel duidelijk dat dit ook een nieuw soort congres was:

“Want op dit congres zal ik me voor jullie absoluut niet inhouden.”

Het verhaal was feitelijk zeven maanden daarvoor begonnen – op 7 mei 1961 om precies te zijn. Het was een dag die voor altijd het aangezicht van Scientology zou veranderen – van de manier waarop auditors getraind zouden worden tot het gedrag in een auditingsessie, tot de structuur van De Brug zelf. Want het was de eerste dag van de Saint Hill Special Briefing Cursus (SHSBC).

Hoewel de technologie gestaag en jaar na jaar vooruit was gegaan, was dat niets vergeleken met de precisie die het nu zou krijgen. De eerste revolutie in auditortraining was nodig vanwege een nieuw soort auditing waar een grotere vakbekwaamheid voor vereist was. Aldus kwam de ontwikkeling van de Trainingsoefeningen (TR’s). Maar ongeacht hoe geavanceerd die vroegere processen iedere case ook bereikten, ze konden niet worden vergeleken met waar Ron zich nu op richtte met Doelen Auditing – die het Zijn, Doen en Hebben van een Thetan omvatte. En wat voor die auditing nodig was, was iets anders, zoals Ron uitlegde in die eerste Briefing Cursus lezing:

“Het hele feit van clearing hangt tegenwoordig af van deze meter. Als je die meter goed kunt aflezen, kun je mensen Clear maken, en als je die meter niet goed kunt aflezen, kun je dat beslist niet. Daar komt het gewoon op neer.”

Daarom ontwikkelde Ron als eerste stap een geheel nieuwe meter – gebouwd volgens zijn exacte specificaties en onder zijn directe supervisie. Na verschillende prototypen – Mark I, II, III – had hij de eerste echt bruikbare, nauwkeurige E-meter, de Hubbard Mark IV.Vervolgens schreef hij het eerste boek over de werking van de E-meter met uitleg over de verschillende reacties daarvan in het boek Hoofdzaken van de E-meter, waarbij hij alles gebruikte wat hij in de tien voorbije jaren had geleerd. Maar niettegenstaande het keerpunt dat die meter betekende, het grotere verhaal had te maken met wat Ron ontdekt had bij het gebruik ervan:

“Een heel grondige studie van dit ding heeft wat van de meest opzienbarende informatie te voorschijn gebracht die ooit in Scientology is ontdekt, en dat is het bestaan en het onderzoek van de Doelen-Probleem-Massa. Dat zijn massa’s mentale energie zou je kunnen zeggen, afgebrand tot het laatste stukje en niemand kan van de as afkomen.”

En wat die ontdekking nog meer behelsde – de definitie, anatomie en bouw van de Doelen Probleem Massa (GPM) wordt hierin genoemd, in de enige publieke lezing over dit onderwerp die ooit buiten de SHSBC is gegeven.

En dat was de hoofdmoot van dit congres. Want hoewel de ontdekking van de GPM nog jaren verder onderzoek zou vergen – wat leidde tot de ontwikkeling van de Clearing Cursus – was datgene wat daardoor werd blootgelegd iets dat impact had op ieder niveau van auditing en training van auditors: achterhoudsels.

En daarin lag het antwoord op Schone Handen en waarom dit congres uiteindelijk de eeuwigheid zelf betekende:

“Het heeft niets van doen met normen en waarden.

Het heeft alles te maken met omhoog gaan en vooruit gaan en vrijheid.

Als je maar moedig genoeg kunt zijn om goed genoeg te zijn om de klus te klaren, zul je vrij zijn.”

« Congress Lectures