Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

De Beheersing van Theta

De Beheersing van Theta

De Beheersing van Theta

Terwijl hij voorbereidingen trof voor zijn nieuwste boek en de Doctoraat Cursus die hij op het punt stond te geven, riep L. Ron Hubbard auditors bijeen voor een nieuwe Professionele Cursus. Zoals hij zei: “Voor het eerst stappen we met deze klas boven het bereik van het woord voortbestaan”.Vanuit dat gezichtspunt verschaft De Beheersing van Theta de technologie die een brug vormt tussen de kennis van 8-80 tot 8-8008 en geeft het de eerste volledige uitleg over het onderwerp Oorzaak en een permanente wijziging van gezichtspunt in het leven van MERT naar Theta.

Lees Meer
koop
$175 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 10

Meer over De Beheersing van Theta

"We hebben het hierop gemunt: we hebben het gemunt op het omhoogbrengen van de capaciteiten van een wezen. Dus we willen weten wat een wezen nu eigenlijk is en daarna willen we zijn capaciteiten omhoogbrengen tot dat ideaal. Dat is onze ambitie."– L. Ron Hubbard

In het najaar van 1952 begaf L. Ron Hubbard zich diep in een intens, aanhoudend doorgaand onderzoek naar de aard, de bekwaamheden en de vermogens van het spirituele aspect van de Mens.

De ontdekkingen waren verbazingwekkend. Gebruikmakend van alle researchmiddelen, met inbegrip van de technologieën van de wetenschap van de 20e eeuw, was Dhr. Hubbard doorgedrongen tot zelfs ver voorbij datgene wat eerdere onderzoekers beseften. Hij had niet alleen de werkelijke energie van het leven zelf geïdentificeerd, maar ook exact de elektronica van het menselijk denken meetbaar gemaakt. Toen hij in Engeland was om de eerste Britse professionele school neer te zetten, gaf hij de details van deze doorbraken in een serie avondlezingen die nu verkrijgbaar zijn als De Bron van Levensenergie.

Toch ging Ron zo snel voort met zijn research in deze cruciale periode dat hij zelfs terwijl hij deze lezingen gaf, al tot een nieuwe fase van onderzoek was opgeklommen, een onderzoek dat alle voorgaande ontwikkelingen expandeerde en nog duidelijker maakte. En in één cruciale mededeling aan de studenten die zich in november ingeschreven hadden op de Professionele Cursus in Londen, legde hij uit waarom dat materiaal voor het eerst zelfs uitsteeg boven het bereik van voortbestaan:

“We stappen plotseling buiten een bestaan dat doorgaat langs een tijdslijn. We hebben iets anders, iets nieuws, dat neerkomt op zijndheid, en dat staat in geen enkele relatie met de tijdslijn die het MERT-universum genoemd wordt; het zou wel iets te maken kunnen hebben met tijdslijnen, maar dat hoeft niet. Zijndheid kan onafhankelijk van een tijdslijn bestaan.”

Wat daarop volgde was een reis vol avonturen, stap-voor-stap en doorbraak na doorbraak, tot in een totaal nieuw en nog niet in kaart gebracht gebied. Hier hadden we iets dat alles omvat, van Dianetics, De Leidraad voor het Menselijk Verstand tot Scientology 8-80, een introductie tot het theta universum zelf. En terwijl deze onthullingen een grens overschreden naar nieuwe ontdekkingen, vormden ze ook een inleiding tot alles wat L. Ron Hubbard in de daaropvolgende maanden in de Philadelphia Doctoraat Cursus zou ontsluieren. Hij was inderdaad intussen aan het werk aan een nieuw boek, Scientology 8-8008, en waar het zich op richtte, belichaamde het centrale thema van alles dat hij onderwees gedurende die Londense lezingen: het reduceren van de belangrijkheid en serieusheid van het MERT-universum en de autoriteit ervan, en het vergroten van de bekwaamheid om een universum van jezelf op te bouwen en te creëren.

Hier hebben we dus het moment waarop een blijvende verschuiving in levensoriëntatie werd beschreven van MERT naar theta en de toegang tot OT. Deze lezingen, die de technologie bevatten van de overbrugging van Scientology 8-80 naar Scientology 8-8008, voorzien niet alleen in een uitgebreide introductie tot het universum van je eigen, echte zijndheid, ze bevatten ook Dhr. Hubbard's eerste volledige onderzoek naar Oorzaak.

“Verlies niet het zicht erop hoe hoog zich dat verheft. Er is van geen enkele god ooit zo’n hoog verheven beschrijving gegeven. Er is van God beschreven dat hij in staat was dit universum te maken. Af en toe heeft iemand gedacht dat hij misschien wel vele universa gemaakt heeft. Maar niemand heeft dit ooit doorgetrokken tot het punt waarop hij zijn bekwaamheid om dat te doen ook doorgaf aan alles wat hij gemaakt had, en niemand heeft aldus ooit, in termen van God, de menselijke ziel beschreven.”

« Basics Lectures