Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Definitie van Organisatie

Definitie van Organisatie

Definitie van Organisatie

Wat als de absolute fundering van de organisatorische technologie van L. Ron Hubbard geldt, is tevens de eerste werkelijke technologie van organisatie. Dhr. Hubbard beschrijft uitvoerig de fundamentele wetten en stabiele gegevens die het onderwerp bepalen en laat zien hoe deze toe te passen. Hoewel die wetten deel uitmaken van de structuur van dit universum bleven ze onbekend, tot aan de elementaire ontdekkingen over het leven, zoals die in Scientology bevat zijn. Hier is dan die technologie van organisatie en, daarmee, de mogelijkheid van een complete nieuwe wereld.

Lees Meer
koop
$15 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 1

Meer over Definitie van Organisatie

Een organisatie doet nooit iets. Nooit. Zij kan geen pijn voelen. Zij kan niet bloeden. Zij kan niet denken. Ze kan niet handelen. Het is een postulaat van een doel met communicatieterminals en communicatielijnen en dat is alles wat een organisatie is.– L. Ron Hubbard

Doordat de enorme populariteit van Dianetics tot een alsmaar toenemende vraag naar auditing en training leidde, kwamen in 1950 enkele van de meest gerenommeerde zakenmensen van de Verenigde Staten bijeen om de eerste Stichting te vormen. Op zich waren ze allemaal professionals en hun vaardigheden waren in omstandigheden beproefd waarbij sprake was van veel druk en concurrentie. Ondanks hun diversiteit aan ervaring, was de gezamenlijke expertise van deze mensen toch niet tegen de plotselinge interesse in Dianetics opgewassen.

In de volgende zes jaar begon Ron zich, zoals hij vertelde, te realiseren dat de personen die beweerden op het gebied van organisatie expertise te bezitten, slechts één enkele verdienste hadden: ze hadden met succes een gapend gat in de kennis van de Mens verbloemd. Want buiten het feit dat er een woord als “organisatie” bestond, was er over het onderwerp letterlijk niets bekend. Als gevolg daarvan stonden organisaties door de eeuwen heen eerder bekend om het belemmeren van de doendheid van personen, dan om het bevorderen ervan. Dat de organisaties van de Mens überhaupt bleven bestaan, kwam alleen maar door het initiatief en harde werk van een paar toegewijde en wanhopige leidinggevenden die de zaak van bovenaf leiding gaven. Met de steeds maar weer terugkerende ineenstorting van organisaties en de beschavingen die daar op waren gegrondvest, heeft de geschiedenis zich door de eeuwen heen steeds weer herhaald.

Dus wat als de fundering van de organisatorische technologie van LRH geldt, is tevens de eerste werkelijke organisatietechnologie. Terwijl hij zich ontdoet van de willekeurige factoren en leugens die zich gedurende ontelbare eeuwen hebben opgestapeld, beschrijft Ron nauwkeurig de basiswetten en stabiele gegevens die het onderwerp als geheel bepalen en laat hij zien hoe ze moeten worden toegepast. Hoewel die wetten deel uitmaken van de structuur van dit universum, bleven ze onbekend tot de elementaire ontdekkingen over het leven en het beleven ervan zoals die in Scientology zijn beschreven.

Hier hebben we dus die organisatietechnologie en, daarmee, de mogelijkheid tot iets wat zelfs belangrijker is: de toepassing ervan maakt namelijk voor individuen, groepen, volkeren en gehele beschavingen een totaal nieuwe wereld mogelijk.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists