Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Dianetics Professionele Cursus Lezingen

Dianetics Professionele Cursus Lezingen

Dianetics Professionele Cursus Lezingen

Na zes maanden lang heen en weer reizen van kust naar kust om lezingen te geven aan de eerste dianetici, verzamelde L. Ron Hubbard auditors in Los Angeles voor een nieuwe Professionele Cursus. Het onderwerp was zijn volgende omvangrijke ontdekking over het leven – de ARC-Driehoek, de beschrijving van het onderlinge verband tussen Affiniteit, Realiteit en Communicatie. Door middel van een serie van vijftien lezingen, kondigde LRH vele zaken voor de eerste keer aan, zoals het Spectrum van Logica, met daarin een oneindigheid aan gradiënten van goed naar verkeerd; ARC en de Drijfveren; de Toonschalen van ARC; de Auditor’s Code en hoe die gerelateerd is aan ARC en de Toegankelijkheidstabel die een case classificeert en vertelt hoe hem te auditeren. Hier is dan zowel de uiteindelijke verklaring over Boek Eén Auditing Procedures, alsook de ontdekking waarop al het onderzoek zich verder zou ontwikkelen. Van de gegevens in deze lezingen werd meer dan vijftig jaar gedacht dat ze verloren waren gegaan en ze waren alleen verkrijgbaar in de vorm van aantekeningen van studenten, zoals gepubliceerd in het boek: Notes on the lectures. Uiteindelijk werden de oorspronkelijke opnames ontdekt en dus zijn ze nu voor het eerst op grote schaal verkrijgbaar. Hier is dan zowel de uiteindelijke verklaring over Boek Eén Auditing Procedures, alsook de ontdekking waarop al het onderzoek zich verder zou ontwikkelen. Leven in zijn hoogste staat, Begrip, bestaat uit Affiniteit, Realiteit en Communicatie. En zoals LRH zei, staat in deze lezingen de beste beschrijving die je waar dan ook van de ARC-Driehoek kunt vinden.

Lees Meer
koop
$200 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 15

Meer over Dianetics Professionele Cursus Lezingen

“Verder werk en onderzoek naar emotie zal ons ongetwijfeld nog meer begrip daarvan opleveren. Op dit moment hebben we echter een bruikbare kennis van emotie. We kunnen gebruiken wat we weten, en bereiken er resultaten mee. Als we meer weten, zullen we veel betere resultaten kunnen behalen, maar op dit moment kunnen we al Releases en Clears maken. Als we emotie als ingekapselde levenskracht beschouwen en ons aan de genoemde algemene grondregels houden om haar te releasen, zullen we met elke preclear bijzonder grote vooruitgang boeken; jazeker, het op deze manier releasen van emotie zal ons de meest opmerkelijke vorderingen bezorgen.” – L. Ron Hubbard

Door de publicatie op 9 mei 1950 van Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, heeft Ron niet alleen voorzien in het handboek voor de Dianetics procedure, maar ook de richting aangegeven voor toekomstige research om betere en snellere resultaten te kunnen krijgen. En inderdaad werd er op de laatste bladzijden van dat eerste boek op aangedrongen om de bestaande techniek verder te verbeteren:

“We hebben hier iets wat niet eerder heeft bestaan, namelijk een wetenschap van het verstand die onveranderlijk resultaten oplevert. De methoden om haar toe te passen kunnen eigenlijk alleen nog maar verfijnd worden.”

Om te voorzien in de training van auditors en de daarbij benodigde cases waarop die verfijnde technieken getoetst konden worden, werden er binnen drie weken na de eerste publicatie van het boek een Dianetics Research Stichting en een school opgericht. Toch bleek de opvangmogelijkheid al bijna direct ontoereikend vanwege de overweldigende vraag naar instructie, waarbij lezers van Dianetics die zich voor de cursus wilden inschrijven letterlijk kampeerden op het gazon van Dhr. Hubbard's voortuin in Elizabeth, New Jersey. En hoewel ze uitweken naar ruimere accommodaties, waren zelfs deze in slechts een paar weken alweer te klein. En zo ging het verder, letterlijk week na week, maand na maand, waarbij de kranten correct beschreven hoe Dianetics zich als een “lopend vuurtje” van de ene kust naar de andere verspreidde.

En zo kwam het dat hij een tweede hoofdkwartier oprichtte aan de Westkust van Amerika, in Los Angeles in Californië. Vanaf dat moment reisde hij stelselmatig van de ene kust naar de andere – om zijn doorbraken te presenteren aan die eerste dianetici – elke dag, heet van de naald, 135 lezingen in 150 dagen.

Hoewel iedere vooruitgang in die reeks dat doel van Clear weer een stukje dichterbij bracht, kreeg men in november 1950 datgene te zien wat L. Ron Hubbard als de volgende mijlpaal beschreef van Dianetics – de exacte anatomie en bron van emotie zelf. Het boek Dianetics bevatte reeds een Grafische Voorstelling van het Voortbestaanspotentieel op de vier drijfveren, waardoor een Toonschaal van emotie werd gepresenteerd. Maar, zoals hij zou aankondigen, was de beschrijving van die Schaal tweedimensionaal, en wat hij nu ontdekt had werd in drie dimensies uit de doeken gedaan. Die ontdekking was de driehoek van Affiniteit, Realiteit en Communicatie (ARC).

Wanneer men die in de praktijk bracht, omvatte die werkelijk alles – van elk aspect van auditing tot aan de intermenselijke betrekkingen en het Leven zelf. De eerste aankondiging van deze doorbraken, en hoe die konden worden toegepast, werd in november 1950 gedaan in de nu legendarische Los Angeles Professionele Cursus.

In deze serie komen onderwerpen aan de orde als de Toonschalen van Affiniteit, Realiteit en Communicatie, ARC en de Drijfveren, en de Tabel van Toegankelijkheid, waarin auditors erop werden gewezen hoe ze aan een case moesten beginnen op zijn weg naar boven. En niet alleen werd er met deze onderwerpen de laatste hand gelegd aan de Dianetics procedure uit Boek Eén en werden hiermee de puntjes op de i gezet, maar hierdoor werd bovendien de basis gelegd voor toekomstig onderzoek naar de levenskracht zelf.

Om deze materialen overal beschikbaar te stellen voor dianetici werden er binnen een tijdsbestek van enige maanden aantekeningen van studenten gepubliceerd in het boek: Notes on the Lectures (Aantekeningen bij de Lezingen). Nu is het echter zo, dat er in correspondentie van Dhr. Hubbard uit die periode van november 1950, ook instructies van hem stonden dat de lezingen in zijn geheel beschikbaar moesten worden gesteld, en dat de aantekeningen van de studenten uitsluitend tijdelijk mochten fungeren als onmiddellijke publicatie van deze doorbraken, totdat er kopieën van deze lezingen konden worden gemaakt. Dus zo werd er op wereldwijde schaal een zoektocht op touw gezet naar de oorspronkelijke opnamen waarvan men meer dan 50 jaar lang had gedacht dat ze verloren waren gegaan, tot uiteindelijk elk van de oorspronkelijke bandopnames werd gelokaliseerd waarop zijn lezingen stonden. En met behulp van ongelofelijke restauratietechnieken zijn die lezingen nu voor het eerst beschikbaar sinds die studenten die in 1950 in Los Angeles bijwoonden.

Affiniteit, Realiteit en Communicatie zijn de bestanddelen waaruit Begrip bestaat en deze vormden de basis van de research en de ontdekkingen van L. Ron Hubbard in de daaropvolgende 35 jaar in een voortdurende inspanning om een betere brug te bouwen naar vrijheid en bekwaamheid. En ondanks al die vooruitgang heeft Dhr. Hubbard toch herhaaldelijk verwezen naar deze eerste beschrijving – deze lezingen dus – als de allerbeste uiteenzetting over het onderwerp ARC, die nooit verbeterd werd.

« Basics Lectures