Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Vrijheidscongres

Vrijheidscongres

Vrijheidscongres

Hoewel slechts een paar maanden voorbij waren sinds zijn voorgaande Congres, kon deze gewoon niet wachten. Ron noemde het het Vrijheidscongres omdat het op 4 juli begon – Amerika’s Onafhankelijkheidsdag – en omdat het congres in zou gaan op vrijheid van menselijke verwarring. Met name de toepassing van CCH’s bracht een nieuw niveau van case-vooruitgang teweeg. Daarmee was een deskundige auditor in staat tot het auditeren van: een baby van een dag oud, iemand in coma, een totaal psychotisch iemand en nog belangrijker, iemand in heel goede staat. Er was echter een probleem. De doeltreffendheid van de CCH’s hing af van de case en het toonniveau van de auditor zelf – in feite Toon 40. Hoe zouden de processen dan op grote schaal op iedere case kunnen worden toegepast als iedere auditor eerst zijn eigen case naar Clear moest brengen? Het antwoord betekende een radicale verandering voor training en auditing. De Upper Indoctrinatie Trainingsoefeningen (TR’s). En wat ze voor iedere Scientologist betekenden – veel meer dan alleen maar het aanleren van de vaardigheid als auditor, betekenden ze letterlijk het maken van een “synthetische Clear”. En dat is slechts het begin van wat je zult horen. Want wanneer de Upper Indoc ten tonele gevoerd wordt in het Vrijheidscongres – slaat dat in als een bom! Bovenaan de Toonschaal – Toon 40 – live en gebullbait! Hier is niet alleen de juiste uitvoering van die vaardigheden, maar alle inherente humor in het coachen van Ron – in een congres zo levendig dat je jezelf eraan moet herinneren dat het niet alleen maar vermaak is!

Lees Meer
koop
$225 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 16

Meer over Vrijheidscongres

"Vrijwel meteen gaan we een Congres houden.

We noemen het het Vrijheidscongres omdat het op 4 juli 1957 begint en omdat het volledig over vrijheid van menselijke verwarring gaat."– L. Ron Hubbard

Op die manier stond Ron’s aankondiging van het congres in de juni-editie van het Ability tijdschrift. En de datum had niet beter gekozen kunnen worden. Want wat daar naar buiten gebracht zou worden was een vrijheid waar de Amerikaanse Grondleggers die in 1776 de Onafhankelijkheidsverklaring ondertekenden zich geen enkel beeld van zouden hebben kunnen vormen.

Wat die urgentie betreft – “vrijwel meteen” – had Ron in de zes maanden ervoor inmiddels al twee congressen en twee Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden gegeven. Bovendien was hij pas uit Londen teruggekeerd, waar hij de laatste hand had gelegd aan zijn nieuwste boek, Alles over Straling. Naast het feit dat dit boek overal voorpaginanieuws was, had zijn onderzoek naar straling op het punt van nationaal voortbestaan in het hier en nu, in feite een veel grotere technische ontdekking opgeleverd voor de eeuwige verlossing: Controle, Communicatie en Hebbendheid (CCH).

Het belang van deze processen kon niet genoeg benadrukt worden. Ze zorgden voor de doorslaggevende factor om elke case omhoog te kunnen krijgen, en dat kwam allemaal van de realisatie hoe ver de moderne mens was afgedaald:

“Als we eerder dachten dat een persoon 10 procent thetan was en 90 procent lichaam, hadden we het vermoedelijk over de mensen die zomaar in Scientology kwamen. We hadden het niet over de overige mensen.

Het is geen 10 procent staat tot 90 procent, maar het zou zoiets zijn als een honderdste of een duizendste van één procent thetan en de rest is lichaam en circuits. Er is net voldoende wezen aanwezig om de machinerie te activeren.”

En daarin schuilde het probleem. Want, zoals LRH verder beschreef, met zo weinig thetan aanwezig in de preclear, hing de effectiviteit van de CCH’s in belangrijke mate af van de auditor:

“Het is eerder afhankelijk van het feit of je in staat bent hen mee te laten werken om het juiste te doen, vanuit een voldoende hoog toonniveau, zodat ze het, circuit-technisch gezien dan, niet kunnen weerstaan.”

Dus ja, naast auditingvaardigheden hingen deze processen in belangrijke mate af van het toonniveau van de auditor, van de staat van zijn eigen case. Aan de ene kant was dit niet een nieuw probleem en de training van auditors had al langer het auditeren van hun eigen cases met de nieuwste technieken omvat. In de begintijd werden auditors soms gerestimuleerd door de engrammen van hun preclear. Maar nu, met CCH-processen die zo krachtig waren dat ze elke case konden kraken, bereikte die restimulatie bij de auditor een heel nieuw niveau. Bovendien, ontdekte Ron, belemmerde die restimulatie bij de auditor hem om resultaten te bereiken bij zijn preclear. In feite was het voor het leveren van de CCH’s noodzakelijk dat de case van de auditor zich op een heel hoog niveau bevond – namelijk Toon 40 – een Clear!

Dat was het dilemma: hoe konden we genoeg auditors naar Clear auditeren om deze technologie op brede schaal beschikbaar te maken? Zoals Ron al snel ontdekte, kon dat niet gedaan worden:

“Je zou met één, of twee of drie moeten beginnen. En af en toe zijn er auditors geweest die me hebben voorgesteld dat ik iemand auditeer tot de staat van Clear, en deze persoon dan vervolgens twee mensen te laten auditeren, waarna ieder van die twee er ook weer twee auditeren en dan lukt het allemaal wel. Tja, da’s prima, daar is niks mis mee, behalve dan dat het niet werkbaar is; het zou niet werken. Tegen de tijd dat je ongeveer vier mensen verder zou zijn, zou er onderweg iets verloren zijn gegaan.”

Toch wist Ron dit probleem op te lossen. Dit was tevens een doorbraak die Scientology op een heel nieuw spoor zette en de auditortraining voor altijd zou versterken: de Upper Indoc Trainingsoefeningen (TR’s):

“Dit zijn dertien vaardigheidsniveaus, elk niveau hoger dan het vorige, die eindigen met een auditor die als een Clear functioneert.

Deze niveaus van training produceren, wanneer ze grondig gedaan worden, een synthetische Clear zonder dat iemand helemaal tot Clear geauditeerd hoeft te worden.”

Dat is wat Ron meebracht naar het Vrijheidscongres. En al had het Shoreham Hotel eerder al vele Scientology congressen voorbij zien komen, niets kon dit congres evenaren – niet toen Ron het toneel opkwam en Toon 40 demonstreerde – Intentie zonder Voorbehoud. Iets dat ook geen enkele Scientologist eerder had gezien!

Want hoewel Ron er sinds 1950 aan had gewerkt om de procedures te verfijnen zodat iedere auditor dezelfde resultaten kon behalen in zijn auditing, was dit een mijlpaal in het bereiken van dat doel.

Hoewel de Amerikanen deze dag waarschijnlijk al een paar honderd jaar vierden, zal de vierde juli nu tot in de eeuwigheid vanwege een totaal andere reden gevierd worden. Want het was de dag waarop Ron met de methode kwam om elk wezen op aarde te bevrijden.

« Congress Lectures