Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

De Philadelphia Doctoraat Cursus

De Philadelphia Doctoraat Cursus

De Philadelphia Doctoraat Cursus

Deze vermaarde serie staat bekend als de verzameling van werken over de anatomie, het gedrag en de vermogens van het spirituele aspect van de Mens dat ooit is samengesteld en verschaft de eigenlijke fundamenten die ten grondslag liggen aan de route naar Opererende Thetan. Hier tref je het in alle bijzonderheden aan – de relatie van de thetan tot de creatie, conservering en vernietiging van universa.In gewoon die termen tref je hier de anatomie van materie, energie, ruimte en tijd aan, en het tot bestaan postuleren van universa. Hier vind je ook de val van de thetan van zijn vermogens van het hele tijdspoor en de universele wetten waardoor ze hersteld kunnen worden. Kortom, hier tref je L. Ron Hubbard’s codificatie aan van het hoogste echelon van theta-zijndheid en gedrag. Lezing na lezing wordt elk concept van het cursusboek, Scientology 8-8008, volledig uiteengezet, waarbij het de volledige omvang van jou in je oorspronkelijke staat verschaft. Samen met reproducties van de oorspronkelijke 54 LRH handgetekende lezingtekeningen.

Lees Meer
koop
$1,250 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 76

Meer over De Philadelphia Doctoraat Cursus

Wat kan een thetan doen? Wij gaan het nu Geclearde Theta Clear noemen. Je zou zo’n doel niet kunnen opschrijven omdat dat het gepostuleerde, uiterste, onbereikbare hoogst-bereikbare is. Alles wat wij ervan begrijpen is waarschijnlijk al bereikbaar, maar hoe zit het met de buitenste grenzen ervan? Joost mag het weten. Ik heb er geen flauw idee van en jullie ook niet.– L. Ron Hubbard

Door de hele geschiedenis heen hebben mystiek, filosofie en religie het bestaan van de menselijke ziel of geest gepostuleerd. In het oosterse denken werkte iemand om een staat van persoonlijke verlichting te bereiken, vrij van de materiële wereld. Het christendom zelf was gebaseerd op de hoop dat de geest van de Mens boven de dood zou uitstijgen.

Ondanks theorieën en de hoop van de Mens, had hij geen bewijs. En in onze moderne tijden, waarin de rationaliteit van de wetenschap een uitmuntend niveau bereikte, werden vraagtekens gezet bij het werkelijke bestaan van de ziel. Immers, niemand had die gezien, zijn afmetingen gemeten of zijn energieopbrengst gecontroleerd.

En dus twijfelde de Mens. De geest werd onderwerp van bijgeloof, van mystiek, van geloof. Bovendien konden de nieuwe priesters van het materialisme dicteren dat de hoop, dromen, creativiteit en ethiek van de Mens eenvoudigweg een product waren van chemische wisselwerkingen in de hersenen.

Het was in deze wereld dat L. Ron Hubbard rondliep – en niet onopgemerkt.

Zowel getraind in het spirituele van het Oosten als in de onbuigzame feitelijkheid van het Westen, wijdde hij zich op jonge leeftijd aan de speurtocht die zou moeten leiden naar de waarheid over de vraag wie de Mens precies was – wat die waarheid ook zou zijn.

Zijn onvermoeibare onderzoek in Dianetics had op zijn minst de geheimen van het menselijke verstand ontrafeld. De verschijnselen van mentale beeldplaatjes en hun verborgen invloed op de Mens was case na case getest en gedocumenteerd. Toch bleven er vragen bestaan; delen van de puzzel pasten niet in het algemene plaatje.

Om maar wat te noemen, tijdens het zoeken naar aberratieve voorvallen kwamen preclears soms in vorige levens terecht. En de aberraties, misschien zelfs nog verrassender, losten zich op, met snelle en indrukwekkende resultaten.

In zijn toonaangevende boek uit 1951, De Wetenschap van het Voortbestaan, postuleerde Ron een levenskracht die hij aanduidde met de Griekse letter theta, als een soort energie die verschilde van het fysisch universum bestaande uit materie, energie, ruimte en tijd, oftewel MERT. Hierop volgend begon Ron een intensief onderzoek naar de exacte aard en de potentie van deze levenskracht, niet door middel van geloof of overtuiging, maar door strikt wetenschappelijke gevolgtrekking. Dhr. Hubbard zei over zijn zoektocht:

“We bestuderen de ziel, of het spirituele. We bestuderen het als opzichzelfstaand. We proberen deze studie niet te gebruiken om de een of andere studie of een of ander geloof uit te dragen.”

Sleutel tot dit onderzoek was het vinden van een manier waarop mentale en spirituele verschijnselen kwantitatief gemeten konden worden, hetgeen alleen mogelijk werd door Ron's ontwikkeling van de eerste Electropsychometer, de E-meter, een instrument dat gevoelig genoeg was om de minutieuze schommelingen in weerstand te ontdekken die werden veroorzaakt door mentale beeldplaatjes. Gewapend met dit onderzoeksgereedschap begon Ron de meest ontoegankelijke van alle entiteiten na te speuren, het spirituele aspect van de Mens. Hij verklaarde later:

“Op het moment dat dit instrument op het probleem werd losgelaten, begon het probleem af te nemen. Door de optelsom te maken en de mogelijkheden bij grote hoeveelheden mensen te controleren, werd de aard, de omvang en de inhoud van het gehele tijdspoor in kaart gebracht.”

Dit onderzoek onthulde dat zowel de leeftijd als de potenties van het spirituele enorm waren onderschat – evenals de complexiteit en de boosaardigheid van de voorvallen die het wezen hadden geaberreerd en verankerd in het lichaam. Met herinnering van het gehele tijdspoor die biljoenen jaren terugging, liep het aantal aberratieve voorvallen dat doorlopen moest worden in de multimiljarden. Proberen deze aan te spreken met het doorlopen van engrammen in Dianetics zou een ontmoedigende bezigheid zijn. Dus Ron begon vanuit een andere hoek naar het probleem te kijken: waarom bleven deze facsimile’s in beginsel aan een spiritueel wezen vastzitten? Konden de geïsoleerde delen van de Mens – het spirituele, het verstand en het lichaam – van elkaar worden losgemaakt?

Testen toonden aan dat het scheiden van het spirituele ten opzichte van het lichaam een verrassend simpel proces was. Het kon worden bewerkstelligd, in ongeveer 50 procent van de gevallen, door de exacte opdracht: “Wees een meter achter je hoofd”.

Hiermee isoleerde L. Ron Hubbard op één cruciaal moment de menselijke geest, niet als een entiteit of kracht los van het individu, niet als een “ziel” die “naar de hemel gaat”, maar als de persoonlijkheid en zijndheid die de persoon in werkelijkheid is en die zich bewust is dat hij zich bewust is. Dit theta-wezen - de thetan - ontdekte hij, is onsterfelijk en is in het bezit van capaciteiten die verder gaan dan die tot dan toe voor de mens waren voorspeld.

Door het exterioriseren van de thetan uit het lichaam, werd een lang gezocht doel van religie – spiritueel bestaan onafhankelijk van het lichaam – rationeel en systematisch bewerkstelligd.

Deze staat, zich buiten het lichaam bevinden, bleek echter onstabiel te zijn, omdat de factoren die het wezen aberreerden hem nog steeds verstrikten. Tijdens de Londense Lezingen De Bron van Levensenergie in november 1952, vertelde L. Ron Hubbard de studenten:

“Je bent vele keren in die staat geweest en je wist niet genoeg om die staat te behouden. Je dacht ook niet dat het mogelijk was. Je dacht dat je een lichaam moest hebben. Je dacht dat je dit nodig had. Met andere woorden, heel dit ding was van een boobytrap voorzien.”

Wat nodig was, was een thetan die genoeg wist om de problemen van het MERT-universum aan te pakken, die genoeg wist over universa om zijn eigen universum te beschermen en aan te pakken en die genoeg wist van het tijdspoor en wat er gebeurt in het MERT-universum, zodat het hem niet opnieuw kon overkomen.

Met andere woorden, een Opererende Thetan.

Het overbruggen van Homo Sapiens naar de staat van Opererende Thetan – OT – vereiste een stevige basiskennis,een kennis die zowel zijn eigen spirituele bekwaamheden omvatte als de anatomie van verstrikking.

Hiermee in overeenstemming begon Dhr. Hubbard in 1952 met de voorbereidingen voor een uitgebreide cursus, die op 1 december 1952 begon in Philadelphia.

In zijn brief aan de Hubbard Stichting van Philadelphia legde hij zichzelf vast wat betreft een omvangrijk lezingenschema van 5 lezingen per dag, voor een totaal van 45 lezing- en demonstratie-uren, om de omvang en het bereik van dit materiaal te behandelen. In feite zou hij dit zelfs uitgebreid overtreffen door een totaal van 62 lezingen te geven in een periode van 18 dagen, met 14 aanvullende lezingen die in de daaropvolgende maand januari in Londen werden gegeven.

Als leerboek bij de cursus schreef L. Ron Hubbard Scientology 8-8008.De cijfers in de titels houden zijn doel in:

“De oorspronkelijke definitie van Scientology 8-8008 was het bereiken van oneindigheid (8) door de afname van de ogenschijnlijke oneindigheid (8) en macht van het MERT-universum naar nul (0) voor hemzelf, en vervolgens de toename van de ogenschijnlijke nul (0) van iemands eigen universum naar een oneindigheid (8) voor iemand zelf. Er kan worden opgemerkt dat oneindigheid die rechtop staat het cijfer acht vormt: dus Scientology 8-8008 is niet zomaar een nummer, maar het dient om bij iemand een route in het geheugen te griffen waarmee hij zichzelf, zijn vermogens, zijn ethiek en zijn doelen kan rehabiliteren.”

Zich bewust van het feit dat de informatie die hij op het punt stond te verstrekken vanuit Philadelphia over de rest van de wereld verspreid moest worden – snel en zonder inkorting of verandering – zorgde hij er ook voor dat de lezingen professioneel werden opgenomen. Een van de studenten van de Philadelphia Stichting was ook geluidstechnicus bij RCA en hij zorgde toen voor de voor die tijd ultramoderne recorders en microfoons om de eerste hoogste kwaliteit (HI-FI) geluidsbanden ooit te maken die van zijn lezingen zijn gemaakt.

Dit alles bereikte een hoogtepunt op 1 december 1952, toen Dhr. Hubbard in Philadelphia arriveerde met het eerste handgeschreven exemplaar van Scientology 8-8008 onder de arm. De 38 geselecteerde studenten drongen nieuwsgierig de cursuszaal binnen aan North Mole Street 122 in het centrum van Philadelphia, juist om de hoek van de Stichtingkantoren aan de 237 North 16th Street. Zoals een van de studenten zich herinnert: “Niemand van ons, zelfs degenen die hem vele keren lezingen hadden horen geven in Wichita en Phoenix, was voorbereid op het fantastische vuurwerk van die avonden”.

In zijn openingstoespraak vertelde L. Ron Hubbard hen:

“Ik denk niet dat dit onderwerp ooit eerder op aarde is onderwezen. Er zijn hier een aantal buitensporige onderwerpen onderwezen... maar geen onderwerp zo buitensporig als dit.”

En op deze manier ging Dhr. Hubbard door om tot in detail de resultaten van zijn onderzoek naar de aard, bekwaamheden, potentiële krachten en capaciteiten van de thetan uit te leggen.

De strekking van het materiaal was groot en omvatte het volledige terrein van menselijke en spirituele activiteit. Hij beschrijft tot in detail het verband tussen een thetan en een lichaam en exact hoe een lichaam wordt gecontroleerd en bestuurd door een thetan door middel van energiestromingen en regelmechanismen van de motoriek. Maar zelfs nog fundamenteler, hij legt uit waarom een thetan om te beginnen al een lichaam heeft en hoe, stap voor stap, het spirituele aangetrokken werd tot, geïnteresseerd raakte in en ten slotte afhankelijk werd van een lichaam.

Lezing na lezing legde hij tot in detail het verband uit van de thetan tot het fysisch universum van materie, energie, ruimte en tijd, terwijl hij verder een gradiëntenschaal beschrijft van zijndheid, van de laagste staat van zijn, volledig in overeenstemming met en gecontroleerd door het MERT-universum, tot de hoogste staten waarin een wezen zijn eigen universum creëert.

Aan het eind van de cursus had Dhr. Hubbard in totaal 62 lezingen gegeven, waarvan elke lezing een uur duurde, met in totaal 54 begeleidende illustraties die hij met de hand schetste tijdens de lezingen. De daaropvolgende maand werden 14 aanvullende lezingen gegeven in Londen, wat het totaal bracht op 76 lezingen, een monumentaal geheel van kennis dat de volledige potentie van een thetan omvatte.

De Philadelphia Doctoraat Cursus en het boek dat erbij hoort, Scientology 8-8008, gelden vandaag de dag als het grootste op zichzelf staande werk over de identiteit, het karakter en de potenties van het spirituele aspect van de mens, dat ooit is bijeengebracht. L. Ron Hubbard wijdde de daaropvolgende 34 jaar aan de volledige ontwikkeling van De Brug naar Totale Vrijheid, waarmee hij in de stapsgewijze route voorzag die eenieder kan volgen om de volledige spirituele potentiële vermogens te bereiken die in deze cursus worden beschreven – Opererende Thetan.

« Basics Lectures