Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Postulaten & Actieve Communicatie

Postulaten & Actieve Communicatie

Postulaten & Actieve Communicatie

Doordat die ene factor die cruciaal is in auditing succesvol gecodificeerd was in Dianetics 55! en in zijn volledigheid werd onderwezen tijdens het 9e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, leek het erop dat het onderwerp communicatie al zijn onbekendheden had opgegeven. Toch was dit niet het geval. En in zijn eerste lezing voor auditors tijdens een nieuwe cursus op het Hubbard Professionele College, onthulde L. Ron Hubbard een compleet nieuw gegeven: “Communicatie desintegreert massa, dus communicatie en postulaten kunnen een verandering teweegbrengen.” Niets minder dan de ontdekking van het enkele Axioma maakte auditing mogelijk – Axioma 51. Deze serie bevat niet alleen de eerste verwoording van Dhr. Hubbard’s klassieke definitie van communicatie als “de universele oplossing”, maar ook de waaroms, waarvoors en de technieken om Axioma 51 toe te passen aangaande het hele spectrum van auditing. Hier vind je complete lezingen over de Zes Basisprocessen, Eigendoms-Auditing, de Toonschaal en de toepassing van communicatie op het service facsimile en de “enige” berekening. Er was een nieuw hoofdstuk begonnen. Toen dit de ronde deed werd de vraag naar training en auditing ineens veel groter, en de HASI Phoenix verhuisde naar grotere ruimten en L. Ron Hubbard maakte plannen voor de toekomst van Scientology met een nieuw kantoor in Washington DC – een kantoor dat weldra de nieuwe Moederkerk van Scientology zou worden.

Lees Meer
koop
$150 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 9

Meer over Postulaten & Actieve Communicatie

Met de overduidelijke vaststelling dat de oplosser voor mert waar we naar op zoek waren, die bruikbaar en werkbaar is op alle case-niveaus waarmee enige vorm van communicatie tot stand kan worden gebracht, communicatie zelf is, hebben we in de geschiedenis van Dianetics en Scientology een nieuwe bladzijde opgeslagen."– L. Ron Hubbard

Met de release van Dianetics 55! L. Ron Hubbard had de enige cruciale factor – communicatie – om auditing succesvol te laten verlopen, geclassificeerd. Dianetics 55! dat tijdens de 9e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden uitvoerig werd onderwezen en dat tijdens het Eenmaking Congres in december 1954 werd uitgebracht, vertegenwoordigde een historische doorbraak. Want door elk onderdeel van communicatie te identificeren en door hun toepassing te demonstreren bij het vergroten van iemands bekwaamheid en bewustzijn, had hij iets gedaan waar de wijze mannen en filosofen van de afgelopen eeuwen alleen nog maar van hadden gedroomd.

Het had wellicht verondersteld kunnen worden dat Dhr. Hubbard’s onderzoek nu alles wat er over het onderwerp te weten viel, had opgeleverd, maar dat was echter niet het geval. Want op 14 maart 1955, tijdens zijn allereerste lezing voor auditors die zich voor een nieuwe cursus aan het Hubbard Professional College hadden ingeschreven, onthulde hij een gegeven van zo’n omvang en kracht dat het voorbij het fysisch universum tot in de kern van het leven reikte:

“Door communicatie desintegreert energie.

En dat geeft ons – en daar wil ik het met je over hebben – Axioma 51.

Het was noodzakelijk dat ik het er met jullie over zou hebben. Ik ga geen uitspraak doen over Axioma 51 zoals die staat in de huidige editie van HET ONTWIKKELEN VAN MENSELIJKE VERMOGENS. Het schoot er in vlak voor dat het gedrukt werd. Het zal in de Amerikaanse editie staan. Maar het heeft hiermee te maken - alleen met dit - communicatie disintegreert massa, dus communicatie en postulaten kunnen verandering teweeg brengen."

In slechts tien woorden had L. Ron Hubbard een auditingdoorbraak aangekondigd die alles wat in Dianetics en Scientology nog zou volgen, zou beïnvloeden. Want het was in deze cursus, die aan getrainde auditors en personeel van de Hubbard Associatie van Scientologists Internationaal in Phoenix werd gegeven, dat Dhr. Hubbard voor het eerst zijn klassieke definitie van communicatie als “de universele oplosser” onder woorden bracht.”

Om er zeker van te zijn dat auditors helemaal begrepen hoe Axioma 51 in een sessie moest worden toegepast, liet hij geen middel onbeproefd en instrueerde hij hen in een reeks van technieken, waaronder:

  • Twee-richtings-communicatie – en de vitale rol in de creatieve kunsten;
  • Zinvolheid – hoe laat je de pc zinvolheid in het leven, dingen, voorwerpen, ruimtes, mensen en gedachten stoppen;
  • Denkendheid – auditing is in wezen niets anders dan iemand leren zijn gedachten te laten waar ze zijn, of ze eruit te krijgen;
  • “De Enige”-berekening – wat het is, hoe zij voor aberratie zorgt en de oplossing ervan;
  • Eigenaarschap – het abusievelijk toeschrijven van eigenaarschap zorgt voor een voortduring van facsimile’s, waardoor het bepalen van eigenaarschap van plaatjes een MERT Clear kan maken;
  • Plaatjes – hoe een thetan, totdat hij plaatjes begon te maken, in dit universum onmogelijk in moeilijkheden kon komen.

Nu het onderwerp van communicatie en de cruciale rol ervan in sessie volledig ontwikkeld en in gebruik was, was auditing waarlijk nooit meer hetzelfde.

Vandaar dat tegelijk met L. Ron Hubbard’s bekendmaking van zijn recente ontdekkingen, de mond-tot-mondreclame als een lopend vuurtje door de Verenigde Staten schoot. Dus werd de HASI Phoenix niet alleen spoedig in een nieuw en groter hoofdkantoor op North 3rd Street 1017 gehuisvest – waar Dhr. Hubbard lezingen aan professionele cursusstudenten in de indrukwekkende aula gaf – maar toen de vraag naar Scientology aan de oostkust steeds meer toenam, kwam hij met plannen om Scientology met een nieuw kantoor gevestigd in Washington DC, de toekomst in te brengen. Dat kantoor zou al spoedig de Moederkerk van Scientology worden.”

« ACC Lectures