Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Scientology en Traditie

Scientology en Traditie

Scientology en Traditie

In een monumentale lezing stelt L. Ron Hubbard vast dat Scientology verder gaat met de tradities die de grote beschavingen van deze wereld creëerden, om daarbij hun mooiste en oudste aspiraties te vervullen. En aangezien juist die aspiraties in het hart van elk menselijk wezen wonen, zal een goed gerichte communicatie over de ontdekkingen, doelen en toepassingen van Scientology meteen ondersteuning winnen. Hier is een technologie over hoe je over Scientology moet communiceren en dat is niet alleen essentieel bij disseminatie, maar dat zou wellicht de structuur bepalen van toekomstige beschavingen.

Lees Meer
koop
$15 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 1

Meer over Scientology en Traditie

We hebben vooruitgang geboekt in de manier waarop we doelen kunnen bereiken, waar men al sinds mensenheugenis naar heeft gestreefd. En datgene wat hij als goed heeft beschouwd en wat hij op het terrein van de filosofie als wenselijk heeft beschouwd, hebben wij technisch voor elkaar gekregen en dat is de doorbraak die we hebben gemaakt.– L. Ron Hubbard

Aan het eind van de 19e eeuw is er op het gebied van de filosofie en de geesteswetenschappen een onderwerp binnengeslopen, dat haaks stond op de eeuwenlange traditie. Terwijl aloude gebruiken en gewoontes al sinds jaar en dag leerden over het nastreven van waarheid en het onder woorden brengen daarvan, beweerde deze indringer dat de kennis over de Mens niet gebruikt diende te worden ter bevordering van zijn krachten, maar om zijn zwakheden uit te buiten. Na enige tientallen jaren begonnen manipulerende technieken de traditionele leer dan ook te verdringen.

In een lezing waarin L. Ron Hubbard ons over dit onderwerp een geweldig breed beeld schetst, stelt hij vast dat daar waar de invalidatie van de gebruiken van een beschaving deze te gronde zal richten, de opvattingen van de traditionele filosofie door Scientology zijn overgenomen. Scientology gaat namelijk verder met de tradities waardoor de grote beschavingen op deze wereld en in dit universum tot stand zijn gebracht, en Scientology gebruikt deze als basis om op door te borduren en om de mooiste en oudste aspiraties daarvan tot vervulling te laten komen. En aangezien juist die aspiraties in het hart van elk menselijk wezen leven, zal een juist gerichte communicatie over de ontdekkingen, doelen en toepassingen van Scientology direct tot instemming en steun leiden.

Voor dat doel geeft Dhr. Hubbard een uitgebreid en volledig verslag over hoe de fundamenten van Scientology samenhangen met de gewoontes, zeden, beleidsregels, wetten en tradities waardoor de structuur van een cultuur wordt bepaald. Hier is een technologie over hoe je over Scientology moet communiceren en dat is niet alleen essentieel bij disseminatie, maar dat zou wellicht de structuur bepalen van toekomstige beschavingen.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists