Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Scientology, Historisch Perspectief

Scientology, Historisch Perspectief

Scientology, Historisch Perspectief

Sinds mensenheugenis heeft de Mens ernaar gestreefd om de ziel uit het lichaam te bevrijden en op die manier onsterfelijkheid te bereiken. Tegen de achtergrond van dit luisterrijke drama onthult Ron hoe Scientology haar gegevens ontleent aan de denkers over een periode van 10.000 jaar en hoe Scientology daarop voortborduurt en zo een historische triomf vertegenwoordigt waar lange tijd naar werd gestreefd. Want de ontdekkingen en technologie leidden tot de vervulling van de langdurigste droom van de Mens – het bevrijden van de ziel door middel van wijsheid.

Lees Meer
koop
$15 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 1

Video’s

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_scn_background_title

Meer over Scientology, Historisch Perspectief

Nu heeft ieder werk waaraan ik bezig ben of dat ik heb voltooid, en dat jij aan het doen bent, een achtergrond die gigantisch langdurig en interessant is. Je ploetert en werkt met de oudste beschaafde factoren die de mensheid kent.– L. Ron Hubbard

Sinds mensenheugenis heeft de Mens ernaar gestreefd om de ziel uit het lichaam te bevrijden en op die manier onsterfelijkheid te bereiken. In dit verslag van de religieuze nalatenschap op welk fundament Scientology opgebouwd is, geeft L. Ron Hubbard een uitvoerig verslag van het buitengewone verhaal over de luisterrijke zoektocht van de Mens naar een manier om dat doel te bereiken.

Hier hebben we de geschiedenis van de niet-aflatende zoektocht van de Mens naar kennis, die de inspiratie vormde voor de grote filosofen en religies op deze wereld, waarbij een traditie wordt omvat die al bestaat sinds het ochtendgloren der beschaving. Bovendien, naarmate de details verder uit de doeken worden gedaan over hun snelle groei over een barbaarse wereld – waarbij zowel Oost als West beschaafd werd – isoleert Dhr. Hubbard niet alleen de reden en de inhoud van religieuze invloed, maar ook het gemeenschappelijke doel van het verenigen van al het religieuze denken.

Tegen het decor van dit luisterrijke drama onthult Ron hoe Scientology haar gegevens ontleent aan de aspiraties en de prestaties van denkers over een periode van 10.000 jaar en hoe Scientology daarop voortborduurt, waardoor zij voor de Mens een historische triomf vertegenwoordigt waar lange tijd naar werd gestreefd. Want de ontdekkingen van die gegevens en de bijbehorende technologie monden uit in het hoogtepunt van de oudste zoektocht van de Mens en de verwezenlijking, in het hier en nu, van zijn droom waar hij het langst aan bezig is – het bevrijden van de ziel door middel van wijsheid.

Scientology is de enige belangrijke religie die in de 20e eeuw is opgekomen. Hier hebben we dan het verhaal over hoe Oost en West, wetenschap en religie elkaar uiteindelijk ontmoeten.

« The Classics