Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

19e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

19e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

19e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

En wij zijn waarschijnlijk de enige mensen die iets weten over wat ome Sammy en ome Kroetsie te wachten staat.” Terwijl Sovjet leider Chroesjtsjov zich verheugde over de Russische satelliet Spoetnik en Rusland’s nieuw herwonnen verhevenheid in de “space race”, leidde L. Ron Hubbard een werkelijk historisch ACC. Volgend op “het belangrijkste Congres dat we ooit gehouden hebben” – het Bekwaamheid Congres – opende het 19e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden met een lijst van voorvallen op het gehele tijdspoor die geïmplanteerd waren door gemeenschappen in de ruimte, welke consequenties dat heeft voor elke preclear en de gevolgen voor de beschaving. Een essentieel hulpmiddel bij de auditing gerelateerde oplossing was de E-Meter, die opnieuw werd geïntroduceerd als gevolg van elektronische ontwikkelingen die een nieuwe meter met transistors mogelijk maakte: de American Blue. Maar wat deze ACC historisch maakte was de Clear Procedure, de codificering van alle processen die het meest werkbaar bleken wanneer ze door auditors werden toegepast. Het bestond uit een exacte serie stappen om de staat van Clear te bereiken. En toen die auditors tijdens de cursus al niet minder dan vijftien Clears produceerden, was dat het hoogtepunt van de resultaten – andere auditors dan Dhr. Hubbard met de vaardigheid, know-how en zekerheid om routinematig anderen clear te kunnen maken, waarbij de fundering werd gelegd voor de enige race die belangrijk was – het wereldwijd maken van clears.

Lees Meer
koop
$450 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 40

Meer over 19e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Ik geloof dat we sinds heel, heel lange tijd de eerste grote doorbraak hebben bereikt voor de mens in dit universum.

Om de nogal hoge doe-nietsheid doch erg wijze staat van de Aziatische wijze man te confronteren en in feite hieraan deel te nemen, en om ernaar te kijken met iets van ontzetting dat mensen zo lui kunnen zijn en zoveel kunnen weten en zo weinig doen, en je dan omkeren om de bruutheid van de techniek te confronteren, was waarschijnlijk een te groot verschil aan beide kanten. En vanuit een shocktoestand en het niet in staat zijn om ze in overeenstemming te brengen, deed ik wat hier is gedaan – en we hebben de doorbraak bereikt.—L. Ron Hubbard

Op 4 oktober 1957 verliet een bol van een aluminium legering met een diameter van 58,5 centimeter en 83,5 kilo zwaar de aarde met een snelheid van 8 kilometer per seconde en, terwijl hij de atmosfeer verliet, ging hij in een baan 890 kilometer boven het aardoppervlak. De Russische satelliet Spoetnik had zijn intrede gedaan in de geschiedenis, en het ruimte tijdperk was begonnen.

Bij westerse regeringen, bij wie de lancering als een complete verrassing kwam, was er echter veel meer sprake van ontsteltenis dan festiviteit. En toen de Sovjets een maand later volgden met een tweede en veel grotere satelliet, leek het communistische overwicht in dit nieuwe tijdperk bevestigd – vooral toen op 6 december een gehaaste Amerikaanse poging om de Sovjet prestatie te evenaren eindigde met een Vanguard raket die twee seconden na het opstijgen explodeerde. De Amerikaanse politiek leiders waren zenuwachtig geworden toen ze zagen dat deze mislukking om de overhand te hebben in de ruimtevaart, ernstige militaire gevolgen zou kunnen hebben.

Met deze wereld gebeurtenissen als achtergrond riep Ron vervolgens in de laatste dagen van december 1957 wat hij omschreef als “het meest belangrijke Congres dat we ooit hielden” bijeen. Gemarkeerd door de aankondigingen van een serie doorbraken, gaf hij bij het Bekwaamheid Congres nieuwe gegevens vrij betreffende de bron van mentale beeldplaatjes, de anatomie van starten-veranderen-stoppen en – bijzonder relevant gezien deze wereld gebeurtenissen – de middelen om voort te bestaan op de Derde Drijfveer.

En vers in het spoor van het Bekwaamheid Congres volgde, met een gedetailleerde uiteenzetting aangaande de toepassing voor auditors, de 19e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. En als dat Congres al niet historisch was, werd het opnieuw een gedenkwaardige Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Want de auditors die waren toegestroomd om aanwezig te zijn bij een van Dhr. Hubbard’s inmiddels legendarische Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden stonden op het punt meer dan een paar dingen over het “ruimte tijdperk” te leren, die VS President Eisenhower noch Sovjet leider Chroesjtsjov zelfs maar konden bevatten.

De datum was 20 januari 1958. De locatie: een mooi met klimop bedekt gebouw op de hoek van R-straat en de 19e Straat NW in Washington DC. Er bestond een gevoel van noodzaak en de hoge verwachtingen zouden snel meer dan vervuld worden:

“Het is heel amusant dat er op dit moment zoveel space-opera tevoorschijn komt. De space-opera wordt eigenlijk gerestimuleerd door science fiction. Of science fiction is gerestimuleerd door space-opera. Maar we gaan nu een tijdperk van space opera binnen. We zijn waarschijnlijk de enige mensen die weten wat Ome Sammy en Ome Khrushy te wachten staat.

Wat volgde was Dhr. Hubbard’s opwindende verslag van incidenten op het hele tijdspoor die door samenlevingen in de ruimte geïmplanteerd zijn in wezens, wat dat impliceert voor deze beschaving en, met name, de consequenties voor iedere preclear.

“Je krijgt wat randomiteit in de vorm die ik je net heb beschreven in space-opera en de kerel trekt een gordijn dicht. Hij laat gewoon letterlijk een mentaal beeldplaatje ‘gordijn’ genaamd er overheen vallen.

Hij pikt het gewoonlijk op van het tijdspoor van voor dit leven en het komt gewoonlijk uit space-opera. De hoeveelheid kracht, explosies, tijdsduur en ontsteltenis in deze space-opera incidenten, zou alles wat er met iemand op aarde zou kunnen gebeuren er maar bleekjes uitzien. Het zou zoiets zijn als een kerel met een katapult met een paar honderdduizend kilometer per uur of zo in een klif te schieten, snap je? Je hebt veel impact, je hebt zus en zo. De mate van bruutheid dat in deze incidenten voorkomt maakt ze erg hardnekkig. Het heeft daarom een erg, erg lange tijd geduurt voordat deze dingen die velden genoemd worden, op gelost konden worden. Het is een behoorlijke overwinnen dat ze nu wel opgelost kunnen worden."

Een essentieel stuk gereedschap bij die oplossing was de herintroductie van iets dat geen van die auditors had voorzien – de E-meter. Het gebruik ervan was drie jaar daarvoor opgegeven toen Mathison (de fabrikant) ze voor iemand die geen ingenieur was te ingewikkeld maakte om te bedienen, en tegelijkertijd bleken bij de gevorderde processen die L, Ron Hubbard had ontwikkeld voor het Clear maken de naaldreacties niet juist te zijn. Echter, vooruitgang van de elektronica technologie had nu een nieuw type meter met transistors mogelijk gemaakt – bijgevolg, de doorbraak van de beroemde American Bleu Meter. Het gebruik ervan had zijn effectiviteit al bewezen, hij bracht de auditingtijd terug met twee derde, en van nu af aan neemt de E-meter opnieuw zijn rechtmatige plaats in als een onvervangbaar component bij het succesvol tot stand brengen van Clear en Opererende Thetan.

Maar ondanks zijn doorbraken bij zijn onderzoek van het hele tijdspoor en de gereedschappen voor auditors, resulteerden ze allemaal en vonden ze hun climax in een ontwikkeling die, wat betreft de toepassing ervan, de 19e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden historisch zou maken: de Clear Procedure. Een codificatie van alle processen waarvan Ron had ontdekt dat ze het meest werkbaar waren als ze door auditors werden toegepast, die bestond uit een exacte serie stappen om de staat van Clear te bereiken. En de basis ervan was een element dat eigenlijk het hart vormt van alle wezens, zoals Ron uitlegt:

“Nou, participatie in de sessie wordt hier in de Clear Procedure behandeld en ik wil je erop wijzen dat de spil, het belangrijkste tandrad, de kern van participatie. Hulp is en dit wordt opgehelderd in CCH 0 en daar ligt de nadruk op.”

Toen participatie eenmaal was gerealiseerd, gingen auditors door de volgende fases van de Clear Procedure heen, naar het uiteindelijke doel namelijk het op Oorzaak zetten van de preclear – want dat was een Clear: een thetan die bewust oorzaak over het Leven, Materie, Energie, Ruimte en Tijd kan zijn, subjectief en objectief. Om er zeker van te zijn dat ze ieder facet van het Clear maken volledig begrepen, instrueerde Dhr. Hubbard ze over de achtergrond, de principes en de mechanische aspecten ervan:

  • De Geschiedenis van het Clear Maken van Mensen – hoe het spirituele en het materiële dooreengevlochten zijn en waarom beide in het leven nodig zijn;
  • De Vier Universa – een auditor moet vertrouwd raken met, en in staat zijn onderscheid te maken tussen de vier universa: de thetan, het verstand, het lichaam en het materiële universum;
  • Opererende Thetan – hoe dit gerelateerd is aan Clear en hoe een individu Clear zal bereiken, zolang men auditeert met het doel het individu te verbeteren richting Opererende Thetan;
  • Belangrijkheid van de Auditor – waarom een auditor altijd boven een Clear staat;
  • Postulaten – het eerste postulaat dat een thetan moet maken om zeer, zeer geaberreerd te raken is dat er wat betreft het leven iets schadelijk is;
  • Het Clear Maken van Mensen – het is een auditor die mensen Clear maakt, technieken maken niemand Clear;
  • Vragen en Antwoorden—Dhr. Hubbard beantwoordde vragen van studenten, bijvoorbeeld over hoe velden aangepakt moeten worden, goede TR’s, Q&A in sessie, auditeren met de meter en mock-up auditing.

En vanuit alles dat hij ons leerde kwam het hoogtepunt van alles waarvoor hij gewerkt had – inderdaad, zijn primaire doel de training van auditors sinds de eerste Stichting en Boek Eén. Want gegeven de urgentie van clearing op grote schaal, had hij een bijzondere voorwaarde gesteld: hij zou geen persoonlijke coaching geven. Integendeel, alleen de Instructeurs zouden verantwoordelijk zijn voor de supervisie van de cursus en voor het zeker stellen dat de studenten wisten hoe ze moesten auditeren. Daarom, toen niet minder dan 15 van de 35 geselecteerde Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden studenten de glorieuze staat van Clear op de cursus zelf bereikten, met vele anderen ver gevorderd op die weg, markeerde dat de prestatie die een kroon vormde op al het werk – auditors anders dan L. Ron Hubbard zelf met de bekwaamheid, know-how en zekerheid om anderen Clear te maken, om ze routinematig Clear te maken, waarmee de fundering werd gelegd voor Wereldwijde Clearing.

En dat was, uiteindelijk, de enige wedloop die er toe deed. Aldus, Operatie Clear:Jou Clear maken, dan je omgeving Clear maken, dan het land Clear maken”. Zoals L. Ron Hubbard opmerkte:

“Je zou kunnen zeggen dat we als organisatie kruisjes op de kalender hebben gezet totdat deze dag kwam. De dag is gekomen. We hoeven de tijd niet langer bij te houden. In de kaken van een wereld die achteruit gaat, hebben we het gemaakt, wat er op aarde ook gebeurt.

Quod erat demonstrandum.

Het kan ook voor jou gedaan worden.”

« ACC Lectures