Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Bekwaamheidcongres

Bekwaamheidcongres

Bekwaamheidcongres

Het publiek werd begroet met een handgeschreven aantekening: “Hallo Congres! Noch jullie, noch het veld zullen hierna nog ooit hetzelfde zijn”. En noch zij, noch de rest van de Scientology wereld waren dat ooit weer. Als klap op de vuurpijl na een jaar van doorbraken, met processen om iedere case te bereiken, en trainingsoefeningen die een revolutie teweegbrachten in het auditeren, zo stond Ron op het punt de middelen te presenteren om een nieuwe beschaving te verwezenlijken – een wereld die gebaseerd is op jou. Het kwam allemaal van de ontdekking: “De geaberreerde Derde Drijfveer is de opeenstapeling van onverantwoordelijkheden van de Eerste Drijfveer. Een krankzinnige groep wordt gevormd door de zwakken om zich te beschermen tegen de sterken. Een geestelijk gezonde groep is een uitdrukking van communicatie van hen die ieder op zich voor zichzelf kan zorgen”. En daarmee kwam Ron met een keerpunt in zijn technologie over zowel het belang van groepen als de middelen om een echte Derde Drijfveer te creëren. Daarna verschafte hij programma na programma die er stap voor stap nadrukkelijk op gericht waren om anderen aan te sporen zich rond een gemeenschappelijk doel te scharen. En wat betreft die wereld die gebaseerd is op jou – hier vinden we die ontzaglijke ontdekking van de ware aard van mentale beeldplaatjes – een doorbraak die zo belangrijk was dat Ron zei dat die eigenlijk op een vel bladgoud geschreven zou moeten worden. Want als je alles in ogenschouw neemt, opent het de deur naar het ontdekken van het vermogen dat je altijd al gehad hebt, al miljarden jaren. Hier is dus het congres waar Ron Scientology als geheel een meter achter het hoofd van de samenleving plaatste.

Lees Meer
koop
$150 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 9

Meer over Bekwaamheidcongres

Als je wilt weten wat jouw aandeel kan zijn in een nieuw atoomtijdperk, zorg dan dat je erbij bent!

Dit is het belangrijkste congres dat we ooit gehouden hebben. Je zult je toekomst baseren op de informatie uit dit congres.– L. Ron Hubbard

En terwijl niemand in de winter van 1957 aan de waarheid van deze aankondiging twijfelde, kon vrijwel niemand voorspellen wat voor een waarheid het inmiddelsebleken is. Omdat alles waar Scientology vandaag de dag voor staat – als een krachtige macht voor het voortbestaan van de mens – begon bij het Bekwaamheid Congres.

Van niets van dit alles kun je zeggen dat Ron niet precies wist wat hij in gang zette voor de toekomst. Zijn aankondiging was slechts de laatste uit een reeks die al maanden aan de gang was, en een zeer opvallende was een artikel met de titel “Waarom je naar een Congres zou moeten komen”. Alhoewel congressen al lange tijd dienst deden als de uitgelezen mogelijkheid voor Scientologists om L. Ron Hubbard aan te horen en te ontmoeten, wierpen zijn meeste recente ontdekkingen een heel nieuw licht op het belang van de derde drijfveer als geheel, zoals hij in het betreffende congresartikel schreef:

“De geaberreerde derde drijfveer is de opeenstapeling van onverantwoordelijkheden van de eerste drijfveer. Een krankzinnige groep wordt gevormd door de zwakken om zich te beschermen tegen de sterken. Een geestelijk gezonde groep is een uitdrukking van communicatie van hen die ieder voor zichzelf kan zorgen.”

En dat was maar een glimp van wat hij allemaal zou onthullen. Want, zoals hij verder uitlegde, hadden deze doorbraken het falen van regeringen en politieke systemen als geheel ontleed, en verstrekte ze de middelen om een nieuwe samenleving te creëren:

“Het is het idee voor een wereld die gebaseerd is op jou, niet op een politieke structuur.”

En zo tijdloos als deze doorbraken waren, moest men, om hun werkelijke omvang onder ogen te zien, de gebeurtenissen van iedere dag in ogenschouw nemen, net als de zin. De landen op Aarde betraden een tijdperk van nieuwe technologische ontwikkelingen. Toepasselijk daarbij lanceerde de Sovjet-Unie op 4 oktober 1957 de Spoetnik, de eerste door mensenhanden vervaardigde satelliet die met succes in een baan om de Aarde draaide.

De Aarde had officieel het tijdperk van de ruimtevaart betreden, waarop Ron de visie vanaf het tijdspoor gaf:

“Opnieuw is Space-opera op een planeet gearriveerd waarop we leven. Tot nu toe heeft dat vernietiging betekend.

Misschien kan deze keer, vanwege onze inspanningen, een menslievender wereld bestaan.”

En terwijl niemand anders dan een Scientologist dit verhaal van het tijdspoor kon begrijpen, begreep iedereen de onderliggende bezorgdheid over “vernietiging”. Het was immers het hoogtepunt van de Koude Oorlog – een ideologische oorlog waar “het individu is niets” uit het communisme streed tegen de democratie, met zijn “niets is belangrijker dan individuele vrijheid”. Dit alles verklaart waarom de eerste communistische satelliet die om de Aarde vloog één natie in het bijzonder in rep en roer bracht – Amerika – wat de spanningen die wereldwijd heersten nog verder deden toenemen.

Toch kwam er als direct antwoord op deze destructieve krachten van deze Aarde een veel grotere technologische vooruitgang voort van de kant van LRH. Zijn onderzoeken naar radioactieve straling hadden geresulteerd in nieuwe processen (CCH’s) die elke case kraakten, wat weer geleid had tot nieuwe trainingsoefeningen (TR’s) die auditing radicaal veranderden.

Volgend op zijn aankondigingen op het Vrijheidscongres toog hij aan het werk om auditors te trainen op de 18e Amerikaanse Theorie en onderzoekscursus voor Gevorderden, die het vervolgens op hun beurt aan anderen konden overdragen. Oftewel, dit markeerde het einde van een periode waarin naar antwoorden werd gezocht om, gezien zijn huidige staat, de Mens op een lager niveau te kunnen bereiken:

“Ik heb de deelnemers van de 18e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden gezegd – ‘ik ben klaar met onderzoek doen in de onderste regionen. Alle volgende HGC onderzoeken zullen de hogere regionen behelzen.’ Ik ben sneller naar die bovenste regionen gegaan dan ik had gedacht. Ik heb de auditors in Washington en de Academie Instructeurs geleerd hoe ze die hele weg omhoog moeten volgen.”

Als je het allemaal op een rijtje zet, zie je wat Ron dit congres heeft gebracht. Een doorbraak die de mentale beeldplaatjes betrof en die zo belangrijk was dat Ron zei dat het op goud papier geschreven had moeten worden. Het opende op zijn beurt de deur naar de Clear Procedure. Het omvatte allemaal dat ene woord, bekwaamheid en de betekenis daarvoor aangaande het voortbestaan op de derde drijfveer. Van de motto’s doel en verantwoordelijkheid, tot programma na programma dat er specifiek op gericht was om anderen tot oorzakelijkheid op te zwepen – en van de legendarische aankondiging van de anatomie van Controle, Starten, Veranderen en Stoppen, tot de precieze definitie van Opererende Thetan, het staat hier allemaal in.

En wat die Spoetnik betrof, opende Ron op 29 december, ten overstaan van een recordaantal toehoorders, in het Shoreham Hotel het Bekwaamheid Congres, waar hij zijn eigen "Ffftnik" lanceerde, die al sputterend hoog boven het toneel op precies het goede moment ontplofte in een regen van tafeltennisballetjes. Aan hilariteit geen gebrek. Dat was uiteindelijk de visie waarin Ron Scientology gemanoeuvreerd had: een meter achter het hoofd van de samenleving.

« Congress Lectures