Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

4e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

4e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

4e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Londen was reeds een locatie met een unieke Scientology betekenis, helemaal door Ron’s lezingen in november 1952 (De Beheersing van Theta) als voorbereiding op de Philadelphia Doctoraat Cursus. Terwijl deze periode een begin vormde voor alles wat zou volgen in de zin van exteriorisatie, Theta Clearing en OT, was dit ook de eerste keer sinds drie jaar dat Ron weer terug was. Met het doel om eerste klas auditors te maken, opende hij met “het meest fundamentele fundament dat we kunnen behandelen” – Rudimenten, waarmee hij zelfs een lagere gradiënt creëerde beneden het niveau van de Auditor’s Code. Daarna ging het verder naar Zes Niveaus van Auditing om het punt waar het bij case-vooruitgang om draait te herstellen – keuzevrijheid. In ogenschouw nemend dat hij al een jaar geen ACC meer had gegeven, presenteerde Ron een wonderbaarlijke reeks nieuw materiaal, waaronder doorbraken die fundamenteel zijn voor alle auditing: processen om de vaardigheid van de preclear te rehabiliteren om te niet-weten, waarmee het Eerste Postulaat ongedaan kon worden gemaakt wat had geleid tot de val van zijn oorspronkelijke staat: Verwarring en het Stabiele Gegeven – toegepast op het oplossen van de tegenwoordige-tijdsproblemen van de preclear en op het leven zelf, en de aanpak voor preclears die niet meer in-sessie zijn. Ron’s acties genereerde zoveel enthousiasme dat de Hubbard Associatie van Scientologists Internationaal zich uitbreidde naar nieuwe kantoren in een van de drukste gedeelten van Londen.

Lees Meer
koop
$550 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 50

Meer over 4e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

In zijn oorspronkelijke staat weet een preclear alles. Als eerste postulaat moet hij zeggen: “Ik weet niet”. Tweede postulaat: “Ik weet iets”. Derde postulaat: “Ik vergeet het”. Vierde postulaat: “Nu herinner ik het me”. “Lieve hemel! Herinneren is een Alter-isheid van een Niet-isheid van een leugen dat hij iets weet. Hij weet alles wat er maar bestaat!”– L. Ron Hubbard

Ron’s aankomst in Londen in september 1955 markeerde het begin van wat een historisch tijdperk van ontwikkeling voor Scientology in haar geheel zou zijn.

Hoewel Engeland een ontluikend gebied van Scientology auditors bevatte, waren alle eerdere Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden in Londen door anderen gesuperviseerd, waarbij een selectie van de lezingen van LRH uit Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden opnieuw werd afgespeeld. En terwijl deze cursus dus de 4e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden was die in Londen werd gehouden, was het zeker de eerste die ooit door Ron persoonlijk werd gegeven.

In de geschiedenis van het onderzoek en de ontwikkeling van Scientology, was Londen in feite al een plek met een unieke betekenis, temeer omdat Ron er in november 1952 ter voorbereiding van de Philadelphia Doctoraat Cursus de lezingen De Beheersing van Theta gaf.En terwijl die onderzoeksperiode op haar beurt alles aan de gang had gezet wat er op het gebied van exteriorisatie, Theta Clearing en OT zou gaan gebeuren - van Philadelphia tot Camden tot Phoenix en Washington DC - was dit de eerste keer dat Ron terug was in Engeland in bijna drie jaar.

Dus richtte Ron zich er eerst op om Britse auditors up-to-date te brengen en hij gebruikte deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden om keien van auditors in staat te stellen hun gebied met de laatste nieuwe technieken Clear te maken. En hij trainde ze inderdaad, instrueerde ze met betrekking tot de technieken die in de twee voorafgaande jaren ontwikkeld waren en die de Keuzevrijheid: van een preclear rehabiliteerden, vooral de Zes Niveaus van Auditing.

Een herziening van de voorafgaande ontwikkelingen vormde echter maar een deel van Ron’s programma. En omdat er bijna een jaar lang geen enkele soort Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden door hem was gegeven, gebruikte Ron de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden in Londen om een geweldige hoeveelheid door hem ontwikkelde nieuwe materialen te presenteren, waaronder fundamentele doorbraken voor alle typen auditing:

  • Eerste Postulaat – De uit Axioma 36 ontwikkelde processen om het vermogen van de preclear om te niet-weten te herstellen, om het eerste postulaat ongedaan te maken, dat leidde tot zijn verval van de oorspronkelijke staat;
  • Verwarring en het Stabiele Gegeven – Toepassing van het stabiele gegeven, niet alleen op auditing en de oplossing van de tegenwoordige-tijdsproblemen van een preclear, maar ook op het leven zelf;
  • Auditing Voorkomen – Het voorkomen van de auditor als iemand die de keuzevrijheid van de preclear rehabiliteert;
  • Communicatiebrug – De definitie ervan en de stappen om van het ene proces op het andere of van de ene staat van Zijndheid op de andere over te gaan;
  • Het Opnieuw Beginnen van Sessies – De onderliggende oorzaak en de aanpak van een preclear die uit-sessie gaat;
  • Hoe een Praktijk te beginnen – Gedetailleerd vanaf de eerste stap, namelijk het publiek in staat stellen de auditor te vinden, tot het verschaffen van de communicatiekanalen.

Ondanks het feit dat een Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden veeleisend is, was dit toch ook een periode van vestiging en expansie op zowel het publieke als het organisatorische front.

Omdat Ron wilde profiteren van zijn eerste terugkeer naar Engeland – en niet in geringe mate door de vraag van het publiek toen zijn aanwezigheid bekend werd – werd het nabij gelegen nieuwe Lindsey Theater de plek waar Ron elke zaterdagmiddag twee publieke lezingen voor belangstellenden gaf. Ron's populariteit en de enorme belangstelling voor Scientology vanuit nieuw publiek werd duidelijk in het tweede weekend toen alle stoelen bezet waren en de overige aanwezigen in het gangpad stonden. Doordat hij basistechnologie gaf aan een bevolking die nog steeds onder de naoorlogse moeilijkheden van de Tweede Wereldoorlog leed, verschaften die zaterdagmiddagen Ron de publieke interactie die nodig was om zijn onderzoek voort te zetten en technologie te ontwikkelen om nieuwe programma’s met een breed bereik op te zetten om sociale problemen op basisniveau op te lossen – programma’s en technologie die het daaropvolgende jaar een voor een naar buiten kwamen.

Ron's activiteiten brachten zoveel enthousiasme, interesse en expansie teweeg dat het kantoor van de Hubbard Association of Scientologists International in Londen, aan de Holland Park Avenue, al snel te klein werd. Om de expansie te kunnen huisvesten, verhuisde de organisatie naar Brunswick House, een gebouw op de hoek van Palace Gardens Terrace en Bayswater Road – een van de drukste verkeersaders in de stad.

Hier werd de 4e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden gehouden en vanuit dit gebouw bepaalde Ron de weg die Scientology moest volgen om haar rol op het wereldtoneel te vervullen, als een grote kracht voor het voortbestaan van de planeet.

« ACC Lectures