Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Het Herstellen van Keuzevrijheid

Het Herstellen van Keuzevrijheid

Het Herstellen van Keuzevrijheid

De Zes Niveaus van Auditing waren voortgekomen uit L. Ron Hubbard’s voortdurende onderzoek naar de Zes Basisprocessen en bereikten zelfs nog meer cases en op een nog lagere gradiënt. Deze technologie was zo cruciaal dat hij besloot om het beschikbaar te stellen aan alle auditors, en hij gaf daarom een intensieve driedaagse cursus. Eerst kwam de technologie aan bod om feitelijk een sessie te starten, waarbij hij de studenten waarschuwde met: “Eén keer hebben we een dame vijf uur lang gevraagd wat ze aan het doen was, voor ze uiteindelijk het antwoord gaf: ‘Ik word geauditeerd’. Tot dan toe was ze met van alles bezig geweest.” Vandaar het belang van Rudimenten, het onderwerp van Niveau Eén. Daarna, met de Rudimenten in, gaf Dhr. Hubbard een gedetailleerde instructie over de rest: Niveau twee, Lokalisatieprocessen en Niet-weten Processen; Niveau Drie, Beslissingsauditing; Niveau Vier, Openingsprocedure door Duplicatie; Niveau Vijf, Verhelpen van schaarste aan Communicatie en Niveau Zes, Herstel van Hebbendheid en Het Opmerken van Plekken in de Ruimte. Het doel was om de vaardigheid van de preclear om beslissingen te nemen te rehabiliteren, en op die manier zijn keuzevrijheid. L. Ron Hubbard vond deze lezingen zo belangrijk dat hij de geluidsbanden naar alle academies in de wereld exporteerde, terwijl het geven van deze Professionele Cursus hem inspireerde om er de komende maanden nog twee te geven.

Lees Meer
koop
$125 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 6

Meer over Het Herstellen van Keuzevrijheid

Met Zes Niveaus van Auditing is een manier van auditing geïntroduceerd, en ook een nieuwe atmosfeer waarin auditing plaatsvindt. Het brengt precies die houding naar voren die het meest geschikt is om een continue en stabiele vooruitgang in een case te kunnen handhaven.– L. Ron Hubbard

Dhr. Hubbard's terugkeer naar Engeland eind 1955 was niet alleen een voorbode van een periode waarin hij intensief onderzoek ging doen en auditors zou gaan opleiden, het was ook een bevestiging van de sterke en unieke positie van Londen in de geschiedenis van Scientology. L. Ron Hubbard had daar immers voor het eerst de menselijke geest gekenschetst als een onsterfelijk wezen dat capaciteiten had die verder gingen dan alles wat men daarvoor ooit had vermoed. En zo was hij op de axiomatische waarheden gestuit waar al het verdere onderzoek, en uiteindelijk heel Scientology, op werd gebaseerd.

Het waren niet alleen Scientologists die vol spanning uitkeken naar zijn terugkeer na bijna drie jaar, ook andere mensen verwelkomden hem in London zodat zijn openbare lezingen in het Lindsey Theater al snel uitverkocht raakten. Ter illustratie: toen hij begon te spreken waren er alleen nog maar staanplaatsen en wie er niet bijpaste stond in de overvolle gangen.

Toch kwam Dhr. Hubbard niet alleen naar Engeland om Scientology als organisatie te consolideren om een snel groeiend veld van dienst te kunnen zijn, maar ook om Britse auditors op te leiden tot een hoog niveau van vakkundigheid. Zo ontstond het 4e Londen Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Het was op deze cursus dat L. Ron Hubbard een cruciale ontwikkeling vrijgaf die tevoorschijn kwam toen hij nader onderzoek deed naar de Zes Basisprocessen – in het bijzonder de Zes Niveaus van Auditing.Het was met name voor auditors cruciaal want de Zes Niveaus van Auditing boden een nog lagere gradiënt waarmee een nog groter aantal cases bereikt kon worden.

“Omdat we hetzelfde doen als met de Zes Basisstappen, alleen een heel stuk beter, dat is alles.

Kijk, we hebben de zaken niet heel erg veranderd of zo maar we proberen wel een duidelijker beeld te krijgen van cases en ze een stuk sneller vooruit te helpen.”

Deze technologie bleek zo essentieel dat Dhr. Hubbard besloot om die aan alle auditors ter beschikking te stellen, zelfs aan degenen die hun agenda’s niet vrij konden maken om een Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden van zes weken te volgen. Zo ontstond de Londen Hubbard Cursus voor Professionals die hij op 8 november 1955 bijeen riep in Brunswick House, in het nieuwe hoofdkwartier van de Londense organisatie. De auditors deden daar in drie dagen een intensief studieprogramma over de toepassing van de Zes Niveaus van Auditing.

Dhr. Hubbard wilde er echter zeker van zijn dat zijn auditors ook daadwerkelijk aan het auditeren waren. Zodoende bracht hij hen bij hoe ze een pc konden vinden en een sessie konden starten. Misschien komt dit punt over als een open deur, maar in de praktijk was dat bepaald niet zo.

“Hoe komen we aan een pc? We hebben een dame een keer vijf uur lang gevraagd waar ze nu eigenlijk mee bezig was voordat ze met een duidelijk antwoord kwam: ‘Ik word geauditeerd.’

“Totdat ze op dat punt was aangeland was ze Joost mag weten wat aan het doen. Ze probeerde haar verleden in te zien, ze probeerde uit te vinden waarom haar echtgenoot haar de bons had gegeven. Ze probeerde hier achter te komen en ze gaf van die geweldige antwoorden over wat ze in die stoel aan het doen was. Wat ze in die stoel deed was geauditeerd worden en het duurde vijf uur voordat ze daar achter kwam."

Vandaar de Rudimenten. Dat was een fundamentele ontwikkeling en Ron maakte dat tot het onderwerp van de eerste lezing van de cursus. Toen de Rudimenten met zekerheid in waren, besteedde hij vervolgens de rest van de lezingen aan een gedetailleerde uiteenzetting van alle aspecten van de Zes Niveaus waarbij hij steeds de nadruk bleef leggen op het doel ervan, namelijk de rehabilitatie van de Keuzevrijheid van een preclear en zijn vermogen om beslissingen te nemen:

  • Eerste Drijfveer – waarom dat de makkelijkste ingang is naar de andere drijfveren.
  • Restimulatie – hoe het mechanisme werkt en hoe dat door Besluitvaardigheidsauditing wordt verholpen.
  • De Vier Toleranties – wat ze zijn en hoe het komt dat als je iemands keuzevrijheid vergroot ook zijn tolerantie groter wordt.
  • Denken - telkens als iemand een gedachte denkt slaat hij een gat in MERT;
  • Duplicatie – “Dat mag niet nog een keer gebeuren” betekent geen duplicatie en daarom ook geen communicatie.
  • Communicatie – de beloning in het leven en de eerste basisconsideratie in ieder spel;
  • Exteriorisatie – de relatie tussen het Zesde Niveau en Route 1 van Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens en waarom dat uitsluitend een proces is voor een geëxterioriseerde thetan.
  • “Waterloo Station” – zo genoemd naar het beroemde station in Londen. De onafgebroken drukte daar maakt het tot een ideale omgeving voor dat type objectief proces. Dit proces is flat wanneer de preclear in staat is naar eigen keuze niet te weten.

Hierdoor werden de Zes Niveaus van Auditing, zoals Dhr. Hubbard het uitdrukte, “hot as a Spanish Pistol” (goud waard) en de lezingen van de Hubbard Cursus voor Professionals (HCP) zijn dan ook een must voor auditors. De technologie was zelfs zozeer van algemeen belang dat hij de banden met opnames naar alle Academies op de planeet exporteerde. Tegelijkertijd inspireerde de lezingen die hij in de Londense HCP gaf, hem in de maanden die daarop volgden tot nog twee lezingen voor de Cursus voor Professionals.

In die tijd had vrijwel iedere Brit het weleens over L.Ron Hubbard. Het bewijs daarvan is dat een beroemde Britse krant hem benaderde met een verzoek om een exclusief interview. Het resultaat was een artikel waarin Dhr. Hubbard beschreven werd als een pionier en veroveraar van nieuwe gebieden, die in zijn jeugd met heiligen en mystici in het Verre Oosten had gesproken en wiens bevindingen en leer “een ontzagwekkende combinatie” vormden. Dhr. Hubbard zelf vond het “een heel lang en vriendelijk verhaal”. Het artikel meldde aan de lezers dat Scientology “jou je bekwaamheid, je leidinggevende capaciteiten, je vermogen om geld te verdienen en het gelukspotentieel geven dat er altijd al is geweest maar nog niet ontdekt was.”

Toch was het veel belangrijker dat L. Ron Hubbard het voor elkaar kreeg de Britse auditors te wapenen met de gegevens en vaardigheden om alle mogelijke cases op te lossen en zodoende wezens vrij te maken. Wat dat betreft werd alles wat hij gedurende die maanden in Engeland deed, bekroond met succes. Ron schreef bijvoorbeeld naar de redacteur van het tijdschrift Ability in de stad Washington:

“Zonder uitzondering hebben we van deze mensen prima auditors gemaakt. Groot-Brittannië is wat dat betreft een stuk rijker geworden.”

« ACC Lectures