Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

De Anatomie van het Spirituele Aspect van de Mens Congres

De Anatomie van het Spirituele Aspect van de Mens Congres

De Anatomie van het Spirituele Aspect van de Mens Congres

Als hoogtepunt van vijf jaar van gestadige vooruitgang, was de Moederkerk van Scientology zojuist gevestigd in Washington DC. Nadat hij Scientologists bijeen had geroepen voor het eerste Internationale Congres in de hoofdstad van het land, opende Ron met de lezing: De Hoop van de Mens. En de titel was meer dan toepasselijk. Wat hij daarna presenteerde waren de resultaten van verder ontwikkelde technologie – resultaten die nauwkeurig werden beschreven met één woord: wonderen. Als bewijs had hij een paar honderd case-geschiedenissen bij zich, waarin dove kinderen ineens weer konden horen, kreupele kinderen hun krukken weggooiden en waarin gezichtsvermogen werd hersteld en brillen niet langer belangrijk waren – al die dingen waren bewerkstelligd door alleen aandacht te richten op de thetan. Inherent aan het succes was een doorbraak die de factoren van zelfdeterminisme duidelijk maakte, en de middelen om het bij een individu te herstellen. En de implicaties van die ontdekking waren groots van omvang. Ron volgde niet alleen de geschiedenis van alle voorgaande religies, maar hij onthulde ook hoe alle dromen waar ze op gehoopt hadden nu met behulp van Scientology verwezenlijkt kunnen worden. Hier is het congres waar op teruggekeken kan worden als een keerpunt in de geschiedenis: de komst van Scientology als de eerste praktische religie ter wereld.

Lees Meer
koop
$200 USD
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 15

Meer over De Anatomie van het Spirituele Aspect van de Mens Congres

Een Scientologist kan iemand gezond en gelukkig maken en hem persoonlijke onsterfelijkheid verlenen, eenvoudigweg door zich te richten op het spirituele aspect van de mens.

Je zou kunnen zeggen dat we met Scientology Het Tweede Tijdperk van Wonderen hebben ingeluid. – L. Ron Hubbard

Achter die woorden, die werden geschreven door L. Ron Hubbard in het voorjaar van 1955, schuilde een doorbraak die voor altijd bekend zal staan als een doorbraak voor de mensheid.

Dat was de reden dat Ron Scientologists bijeenriep in het Shoreham Hotel voor het eerste Internationale Congres dat ooit in Washington DC was gehouden. De net opgerichte Moederkerk van Scientology stond slechts een paar straten verderop, terwijl de bezoekers afkomstig waren uit verafgelegen gebieden als Australië en Zuid-Afrika. Wat allemaal betekende dat de weg echt was bereid toen Ron het podium opstapte om de nu al legendarische openingslezing, De Hoop van de Mens, te geven.

En er was een goede reden voor die titel. Omdat, zoals LRH het opsomde, het onderwerp Dianetics de zeer precieze en analytische benadering van de problemen van het verstand was ontstegen, naar het allesomvattende onderwerp van Scientology en de directe toenadering van het spirituele aspect van de mens:

“We ontdekten dat de Mens in wezen slechts wat betreft zijn lichaam een machine was; dat de Mens, in andere opzichten, een spiritueel wezen was dat geen eindig bestaan kende. Dat wezen had een oneindig bestaan.

Een van de grondbeginselen van Dianetics, snap je, was voortbestaan. Het basisprincipe van het bestaan is voortbestaan en dat geldt alleen maar voor het lichaam. Een spiritueel wezen kan alleen maar voortbestaan, of dat nu in de hemel, de hel of op Aarde is.”

Maar de reden voor de viering was nieuws van een veel grotere betekenis. Want met de geboorte van Scientology was het onderwerp ook resoluut op het terrein van religie terechtgekomen. In dat opzicht waren de resultaten die door de vorderingen in technologie werden bereikt – in de zomer van 1955 – niet minder dan de droom van iedere religie uit alle tijden. En dat was geenszins overdreven. Want de bewijzen waren de laatste resultaten die Ron bereikte – resultaten die slechts nauwkeurig konden worden omschreven met één enkel woord: wonderen.

Als getuigenis lagen er honderden case-geschiedenissen in de dossiers van de Hubbard Association of Scientologists in Phoenix: dove kinderen die plotseling weer konden horen, verlamde kinderen die hun krukken wegdeden, de blinden die hun gezichtsvermogen weer terugkregen en een massa terzijde gelegde brillen. Maar het meest verbazingwekkende was het feit dat al die “wonderbaarlijke resultaten” op geen enkele manier afhingen van lichamelijke therapie. Door inderdaad zich uitsluitend te richten op de thetan kon men nu het hele scala aan kwalen, aberraties en onbekwaamheden van de mens oplossen.

Bovendien onthulde LRH via die vijftien lezingen en groepsauditingsessies niet alleen de ontdekking die de prestatie mogelijk had gemaakt, maar ook hoe die door iedere Scientologist kon worden toegepast. Hier zijn dus de lezingen van Ron die definieerden wat het betekent de menselijke geest te bevrijden, wat op zijn beurt weer de koers bepaalde voor al het toekomstige onderzoek bij de ontwikkeling van de technologie waarmee de Brug naar Vrijheid werd gebouwd die we vandaag de dag bezitten.

Wat betreft het belang van wat ze betekenden in het grotere en epische drama van het menselijk bestaan, waren hier de onsterfelijke woorden van LRH:

“Het is een fascinerende zaak, dat tegenwoordig in de twintigste eeuw, duizenden jaren geloof op het gebied van religie een resultaat heeft opgeleverd dat tamelijk gemakkelijk door de doorsnee persoon kan worden gebruikt. We hebben eindelijk deze stof een praktische vorm kunnen geven. De oudste gegevens die de Mens had – hoop, het spirituele wezen – zijn tot op een hoogte gekomen waarop ze uiterst praktisch zijn.”

A. Lees de Inleiding van De Anatomie van het Spirituele Aspect van de Mens Congres.

« Congress Lectures